วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การกีฬา
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองกวาง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน-การกีฬา และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนตามโครงการ "หนึ่งใจ...เพื่อการศึกษา” ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ และกลุ่มบริบัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัดมหาชน ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองกวาง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มี 3โรงเรียนด้วยกันคือ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 100 ทุน โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 100 ทุน และโรงเรียนบ้านหนองครีม 100 ทุน พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโพธารามจำนวน 2 ชุด เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลโพธารามต่อไปภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กายจนา สิมมา
27/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: