วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

: ศูนย์เกิดใหม่ อ. จอมบึง จัดงานวันคริสต์มาสและวันครอบครัวศูนย์เกิดใหม่ ประจำปี 2551


ศูนย์เกิดใหม่ อ. จอมบึง จัดงานวันคริสต์มาสและวันครอบครัวศูนย์เกิดใหม่ ประจำปี 2551 สอดรับปณิธานในการอุทิศตน ดำเนินการตามเจตนารมณ์และพันธกิจ มอบโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติด ที่หอประชุมศูนย์เกิดใหม่ อ.จอมบึง ราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กิจเจริญ มุขนายกแห่งมิสซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี เป็นประธานพิธีและกล่าวเปิดงานฉลองคริสต์มาสและวันครอบครัวศูนย์เกิดใหม่ประจำปี 2551 โดยมีนายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมงาน
บาดหลวงสถิตย์ ศรีวันชัย ผู้อำนวยการศูนย์เกิดใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้มีโอกาสพบปะครอบครัว ผู้ปกครองญาติพี่น้องได้อย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจที่ดีภายในครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันและรากฐานของภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันภัยจากยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับการฟื้นฟูได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์และขอบคุณต่อผู้ปกครอง คณะบุคคล องค์กร สถาบัน และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีส่วนในการช่วยเหลือและสนับสนุนต่อกิจกรรมการฟื้นฟูของศูนย์ฯ ในตลอดปีที่ผ่านมา
ศูนย์เกิดใหม่ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจผู้ติดยาเสพติด องค์กรภาคเอกชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรอง และ ประกาศให้ศูนย์ฯ เป็นสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ประเภท 3 ในขั้นฟื้นฟู และติดตามแต่ศูนย์ฯได้เริ่มดำเนินมาก่อนหน้านั้นแล้วในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
ศูนย์ฯ แห่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพระพรและพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านทางความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและความกรุณาจากมิสซังคาทอลิกเขตราชบุรี นับตั้งแต่ ฯพณฯ มุขนายก ยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขแห่งมิสซังคาทอลิกเขตราชบุรี ในเวลานั้น เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ และในปีหน้า ปี พ.ศ.2552 ศูนย์จะมีอายุครบ 30 ปีที่ได้ก่อตั้งศูนย์ฯแห่งนี้ขึ้นมา
ปัจจุบันศูนย์เกิดใหม่ บริหารงานโดยคณะนักบวชคาทอลิก ประกอบด้วยคณะพระสงฆ์และภคิณี (ซิสเตอร์) ในคณะพระแห่งพระตรีเอกภาพ โดยมีบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานประจำจำนวน 10 คน และ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานฟื้นฟูฯ จำนวน 15 คน
ปัจจุบันนี้ได้มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในศูนย์ฯ แห่งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 227 คน (จำนวน 206 คน อยู่ในโปรแกรมฟื้นฟูฯ และอีกจำนวน 13 คน อยู่ในโปรแกรมรีเอนทรี “เตรียมกลับสู่สังคม”) ศูนย์ฯใช้รูปแบบกระบวนการฟื้นฟูแบบ “ชุมชนบำบัด” เป็นการฟื้นฟูฯประเภทภาคสมัครใจ และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูฯอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1ปี 6 เดือน หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเอง
ศูนย์เกิดใหม่ ได้ดำเนินตามเจตนารมณ์และพันธกิจ ให้การช่วยเหลือ และมอบโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนของชาติ ได้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจ ชี้แนะแนวทางให้บุคคลเหล่านี้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ พัฒนาตนเองทั้งครบ เพื่อนำบุคคลเหล่านี้ให้มีชีวิตใหม่ สามารถกลับออกไปดำเนินชีวิตสาสังคม ชุมชนและครอบครัวได้อย่างปกติสุข และไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดอีก

216 ความคิดเห็น:

1 – 200 จาก 216   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»
m กล่าวว่า...

ศุนย์เกิดใหม่เป็นที่ๆดีมากเลยครับ ผมเองเคยได้รับการบำบัดอยู่ 1 ปี 4 เดือน ตอนปี44 จนจบหลังสูตร รีเอ็นทรี ปัจจุบัน ผมเรียนจบ ป.โท มีหน้าที่การงานที่มั่นคง และที่สำคัญผมไม่เคยกับไปใช้ยาอีกเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมก็อีกคนคับที่ไปอยู่มา2ปี4เดือนผมชื่อมี่คับดีนะคับที่นั้นผมคอนเฟือม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

i think that it so fucing place//

no medical care

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

i ever stay at rebirth center girl
it s a communist...
have to do following the command

it s lika nightmare for me..
i m so happy that out of that place
everybody have to endurance to stay that place...

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้ารักลูกอย่าส่งเค้าไปที่นั่นเลย
เราก้อเคยอยู่ ทรมานมาก

ที่นั่นชอบใช้กำลัง อ้างว่าเราพูดจาไม่รู้เรื่อง
ไช้วิทีการป่าเถื่อน
นี่มันระบบประชาทิปไตยแล้ว
เลิกเปนคอมมิวนิสซะที
แต่ในที่สุด ใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทน
คนที่เคยใช้วิทีรุนแรงกะเรา ตอนนี้เค้าเปนโรคเกี่ยวกับตับ อย่าคิดว่าเรื่องนี้นานแล้ว
เพราะเราเพิ่งออกมา4 เดือนเอง
ทุกคนเหมือนใส่หน้ากากเข้าหากัน เพราะเค้าห้ามสนิท
กัน เลย ต้องคุยกับทุกคน เราก้อไม่รู้หรอก ว่าใครชอบหรือเกลียดเรา บ้าง พูดมากก้อไม่ได้ โดนทำโทด
ใครว่าที่นั่นดีว่ะ โคดsickเลย

ยิ่งอยู่ยิ่งป่วยจิต ต้องตอแหลคุยกับเจ้าหน้าที่
ทั้งที่โคดเกลียดแม่ง บริจาคไห้แม่งหน่อย แม่งก้อคุย
ดีกะเราแล้ว
ที่เราเคยอยู่ที่ ผู้หยิงน่ะ แต่ชายเราไม่รู้เหนเค้าบอกกันว่าดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใครคิดที่จะส่งไปที่นั้นดีมากๆๆ แต่คนที่เป็นพ่อกับแม่ต้องใจแข็งมาก อยู่ 6 เดือนไม่สามารถเลิกได้ ข้อคำแนะนำจากผม ให้พาไปอยู่ 2 รอบ รอบแรกรับกลับเร็วหน่อย ซัก 1 เดือนรับกลับ แล้วเค้าก็จะเสพอีกแล้วพากลับมาให้ใหม่เพราะรอบแรกการทำโทษจะไม่มี แต่รอบ 2 เค้าจะทำโทษเพราะเคยเข้ามาทำการบำบัดแล้วไม่รู้จักเลิก ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเรื่องจริง รอบแรกไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอก แต่บอกได้เลยว่าที่นี่การบำบัดเค้าดีมากๆๆ ผมไปอยู่ตอนปี 43 แล้วก็ออกมา รอบแรกอยู่ได้ 6 เดือน กลับไปวันเดียวก็ใช้ยาแล้ว พอกลับไปรอบ 2 ผมโดนจนผมเข็ดรอบ 2 ผมไปอยู่ 1 ปี อย่าไปคิดว่ามันโหดดีกว่าที่เห็นลูกติดยา ผมชื่อเก่ง 4 เป็น shitf ศูนย์นี้แพงหน่อยแต่คุ้ม อย่าเอาเขาเข้าไปรอบเดียวนานๆ เค้าจะเหมือนว่าเค้าถูกเอาไปทิ้ง แต่เอาเค้าออกมาแล้วเค้าไม่เลิกเอาเข้ารอบ 2 เลยครับแล้วพ่อแม่ทุกคนจะรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนทัศนะคติเขาไปได้เลย ผมรับรองได้เลย ผม เทอดเกียรติ ชุนหชัย (เก่ง 4) ใครเห็นผมโพสไว้ถ้าจำกันได้ทักกันบ้างนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมสองคนพี่น้อง บ ใบไม้ เคยไปอยู่มาแล้วน้องสองรอบพี่รอบเดียวโคตรทรมานสุดตีนใครบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วเลิกยาได้ไม่จริงใครรู้จักบ้าง อาร์ทเก๊าเม่งมาตั้งห้าหกรอบหัวจะหงอกหมดแล้วเม่งยังไม่เลิกยาเลยแล้วก็ไอ้โอ๊ตจารุเม่งโคตรสร้างภาพเลยใครรู้จักพิษสงของไอ้โอ๊ตบ้างถ้าเคยไปอยู่ก็คงรู้กันดีและเจ้าหน้าที่พี่อ๊อดSTบ้าอำนาจโคตรลองใครไปหม่งหรือเลียแข้งเลียขาหน่อยละก็อยู่โคตรสบายเลยเม่งเอาแต่ใจตัวเองสุดสุดผมสองคนนั้นโคตรเกลียดมันเลยและผองเพื่อนชมรมเดอะเน็กเน็กกันเกีอบทั้งศูนย์เม่งทรมานพี่ผมยังกับวัวกับควายให้เดินเข็นก้อนปูนเหมือนรถบดถนนแต่ใช้คนที่เป็นพี่ผมลากแล้วให้ตักขี้และท่าอิ๊กคิวถูพื้นทั้งวันไม่ให้เงยหน้าที่กูพูดมาใครไม่เชื่อก็ตามใจมึงไปเองแล้วกันแล้วจะนึกถึงกูขึ้นมาทีเดียวเชียวล่ะยังมีอีก เยอะเรื่องเหี้ยๆในนั้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีหรือไม่มันอยู่ที่ประสบการณ์และมุมมองของแต่ละคน
ผมอยู่ 2ปีกว่าตั้งแต่ปี 41 ค้างตัดยาอยู่ 3 เดือน อยู่บ้านบน อยู่ไปสักพักแระมาณ 6 เดือนแม่มารับกลับแต่ผมไม่กลับขออยู่ต่ออีกเพราะอารัยดนใจก็ไม่รู้

จนเป็น COครับได้เงินเดือน 1000 บาท จนได้ลง รีเอ็นทรี เรียนดรุณาฯราชบุรี
ได้สักพอ กลุ่มรีเอ็นทรี 30 คนก็โดนไอ้เทียนซีเหงียน ไล่ออกหมดเลยรวมตัวผม และสตาร์ฟอีก 3 คน หลังจากนั้นก็มาร่วมกลุ่มกันต่อที่จอมบึง มีสตาร์ฟอีก 3 คน ดูแล เค้าพี่ อ...(ตอนนี้เสียแล้ว)อยู่ต่อได้อีก 2 ปี จึงกลับบ้าน ปี 44

ส่วนตัวแล้วผมว่าโปรมแกรมเค้าดีนะ แต่อาจจะเครียดบ้างกดดันบ้างแค่ระวังตัวไม่ให้เป็นเครื่องมือใครก็พอแล้ว

ปัจจุบันผมก็เรียนจบ มีงานทำ และยังไม่ลืมประสบการณ์ดีๆที่ รุ่นผมที่ออกมาด้วยกันจนป่านนี้ก็ยังคบกันอยู่คุยกันบ้างไปเที่ยวกันบ้างแบบคนดีๆเค้าทำกัน

รุ่นศุนย์แตก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

angแล้วแต่คนจะคิด ผมอยู่แล้ว 4ปีกว่า โอมรีเอ็นทรี nextตลอดใครก้อรู้จักผม ขึ้นอยู่กับฟามคิดคับ ขอหัยคุณองอาจ และคุณกิตติมีสุขภาพแข็งแรงนะคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เบนเองหลายปีแล้วที่ออกมาจากศูนย์เป็นยังไงกันบ้างพี่ออ๊ดสบายดีไหม แต่พูดถึงชีวิตตอนนีที่เป็นคนเหมือนเดิมได้ก็เพราะที่นี้ ผมเคยเป้นเจ้าหน้าที่ที่นี้ ที่เค้าสอนมันก็จำเป็นในชีวิตจิงๆนะ ไอ้พวกที่ไม่เค้าใจมันมีเยอะไอ้พวกที่ไม่เคยยอมรับความจิงมีเยอะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่เบนคับถ้าเข้ามาดูอีกช่วยฝากเบอร์ไว้หน่อยคับผมอยากเจอพี่มากยังจำน้องมี่ได้ไหมเบอร์ผม0838951740

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมเข้ามาอ่านไม่คิดว่าจะเจอเพื่อนๆหลายคนเลยผมก็อีกคนครับอยู่ศูนย์เกิดใหม่มาเกือบปีที่นี่ให้ประสบการณ์กับผมหลายอย่างผมยืนยันว่าที่นี่เปลี่ยนนิสัยเราได้จริงๆผม ตี๋2 ราชบุรี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนที่เคยไปอยู่ศูนย์หญิงนะคุณคิดว่าการที่คุณมานั่งด่าสถาบันที่เคยช่วยไม่ให้คุณต้องเป็นหมานะมันเจ๋งเหรอถ้าแน่จริงคุณก็เอ่ยชื่อคุณออกมาเลยทุกสิ่งที่คุณเคยโดนคนอื่นเขาก็เคยผ่านมาเหมือนกันทำไมเขาถึงทนกันได้แสดงว่าคุณมันก็พวกเก๋าแต่ปากซิแค่สังคมจำลองคุณยังทนไม่ได้เลยแล้วคิดเหรอว่าคุณจะไม่เฟลนะแล้วที่นั่นก็ไม่เคยตอแหลคุยกันหรอกที่คุณพูดมาแสดงให้เห็นว่าคุณตอแหลมากเลยนะขนาดเพิ่งออกมายังแสดงแอดติจูดเดิมเลยนี่อยู่ศูนย์ได้กี่เดือนเนี่ยถึงคิดอะไรไม่ได้เลยคุณรู้มั้ยว่าคนที่เค้าคิดได้เค้าเห็นข้อความที่คุณโพสแล้วเค้าจะสมเพชเอานะ
จาก เจ้าหน้าที่ฝึกหัดเก่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอโทษนะคะถ้าพี่ที่ศูนย์ชายอ่านข้อความข้างตนที่โพสเขียนว่าคนที่ว่าศูนย์หญิงไปคงไม่ว่ากันนะพอดีมาเปิดเจออ่านแล้วรู้สึกไม่ชอบมากเลยกับทัศนคติที่แย่ของเค้าแล้วก็เชื่อว่าคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนคงจะรู้สึกเหมือนกับหนูเพราะตัวหนูเองอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากแต่ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะที่นั่นเหมือนกันแล้วถ้าไม่ได้ที่นั่นก็คงจะเอ็นไม่ติดเกษตรหรอกคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอโทษนะคะถ้าพี่ที่ศูนย์ชายอ่านข้อความข้างตนที่โพสเขียนว่าคนที่ว่าศูนย์หญิงไปคงไม่ว่ากันนะพอดีมาเปิดเจออ่านแล้วรู้สึกไม่ชอบมากเลยกับทัศนคติที่แย่ของเค้าแล้วก็เชื่อว่าคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนคงจะรู้สึกเหมือนกับหนูเพราะตัวหนูเองอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากแต่ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะที่นั่นเหมือนกันแล้วถ้าไม่ได้ที่นั่นก็คงจะเอ็นไม่ติดเกษตรหรอกคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็อยากจะกลับไปเยี่ยมอยู่หรอกน่ะ ที่ศูนย์น่ะแต่คงไปไม่ได้แหระเพราะออกมานานเพื่อนๆรุ่นผมของออกมาหมดแล้วแหระแต่ก็คิดถึงวันเก่าๆน่ะ ถ้าไม่มีศุนย์เกิดใหม่ชีวิตผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไง มันอยู่ที่คนด้วยส่วนนึงว่าจะเลิกได้หรือป่าว มันจะสอนให้เราโตขึ้นถ้าอยู่ที่ศูนย์เกิดใหม่ คิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆST รุ่นผมผมอยู่เคสพี่เอกSt
ปี47-48 ผมจบหลักสูตร Re-Entry รุ่นผมมี
เจี๊ยบ ยศ โอม อ๊อฟเฮมเบะ นัท วี พี่ธง พี่หนก มารถ
และตัวผมเอง บอยแหวว ถ้าทุกคนจำกันได้

L.FC. กล่าวว่า...

ขอโทษนะคนที่บางคนอ่านแล้วอาจรู้สึก ก่อนที่คุณจะบ่นว่าไม่ได้อะไรจากศูนย์ถามตัวเองก่อนดีกว่ามั้ยคะว่าทำไมไม่รับอะไรจากศูนย์บ้าง ทัศนคติแย่ที่คุณเขียนโพสต์ มันทำหั้ยคนอื่นมองเห็นปัจจุบันและอนาคตที่แย่ๆของคุณหมดแล้วค่ะ ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับอนาคตที่ค่อนข้างมืดมนเหมือนความคิดของคุณด้วยจากใจจริงค่ะ อดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์หญิงเก่าพี่นุ้ยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ยศที่มึงว่าน่ะมันก็อยู่ศูนย์ตอนกูไปสอบมันนั่งหน้าศูนย์มันยังโดนพี่เต๋อbookเลยจบเป็นreให้หัวหงอกก็ดูดม้าได้อยู่ที่คนว่ะกูไปอยู่มาไม่เป็นreเถมเน็กกับcoที่ยังเป็นอยู่ในตอนนี้มันยังไม่ได้กลับกูก็ไม่เห็นดูดม้าเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น้องจากศูนย์หญิงที่โพสต์ไว้ด้านบนน่ะ ไม่รู้นะพี่ว่านานาจิตตังพี่ว่าตอนแรกถ้าน้องอยากสบายใจทำไมไม่ไปอยู่วัดล่ะ อยากถามหาประชาธิปไตยทำไมไม่ไปหาสนธิล่ะน้อง อิสระควรอยู่กับคนที่ควบคุมสถานที่ที่ตัวเองไปได้เป็น ประชาธิปไตยเขามีไว้ให้คนที่มีวิจารณญาณพอ ซึ่งมันไม่มีในคนที่ติดยาและยังเลิกไม่ได้ คนที่เขาเข้าจัยว่าทำไมต้องมาอยู่ศูนย์ แล้วมองเห็นตัวเองในด้านแย่ๆจากเจ้าหน้าที่บอก เขาลองเชื่อแล้วเปลี่ยนแปลง พอออกไป พี่ก้อเห็นเขาภูมิใจในตัวเองนะ ที่กลับสู่สังคมอย่างมีค่า มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีอีกครั้ง คนที่เป็นหยกน่ะนะ ต่อให้มันแตกหักไปมันก็ยังเป็นหยก เอาไปเจียรซะใหม่มันก็กลับมามีค่า แต่แก้วร้าวอย่างน้องที่เคยอยู่ศูนย์หญิงที่ต่อว่าศูนย์แว๊ดๆน่ะ ต่อให้มันไม่แตกแต่ก็คงไม่มีใครหยิบมาใช้หรือให้ความสนใจหรอก เพราะแก้วที่ร้าวไปแล้วมันไร้ค่า หยิบมาใช้ก็บาดปากเปล่าๆ สุดท้ายก็อยู่ในถังขยะนั่นแหละน้อง การเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้สมอง ใช้ความคิด ความเข้าใจ ไม่ใช่เงินอย่างที่น้องคิด ถ้าน้องคิดว่าเงินน้องซื้อทุกอย่างได้พี่ก็แนะนำให้ไปซื้อความคิดดีๆมาใส่สมองซะบ้างจะดีกว่า หรือไม่นะ พี่ว่าเอาไปถวายวัดเถอะ เผื่อบุญกุศลจะทำให้น้องตาสว่างแยกแยะสีขาวกับดำออก จะได้ฉลาดขึ้นมาบ้าง ถึงพี่จะอยู่ไม่ทันน้องแต่ก็พอเดาได้ว่าใคร เพราะความคิดโง่ๆแบบนี้มีไม่กี่คนหรอกนะ ถ้าศูนย์ไม่ดีอยากรู้ว่าน้องออกมาแล้วยังขอกลับไปเยี่ยมศูนย์ทำไมบ่อยๆ หรือว่าอย่างที่น้องบอกว่าคนที่ศูนย์ตอแหลเพราะเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานวัดคนอื่น พี่ว่าคนอื่นเขาไม่เป็นกันหรอกเท่าที่พี่เห็นมา คนที่think negativeอย่างน้องอยู่กับคนส่วนมากที่possitiveได้เป็นเดือนๆปีๆตลอด24ชม.เนี่ยต้องทบทวนกันใหม่ได้แล้วนะว่าใครตอแหล
จาก พี่นุ้ย เจ้าหน้าที่เก่าศูนย์หญิง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มันก็แล้วแต่คนละ ผมอยู่มา 1ปี7เดือน เป็น co ตั้งแต่ออกมาก็ไม่ได้ยุ่งกับยาอีกเลย ก็ในมุมมองบางครั้ง ที่ศูนย์ก็เกินไป บางครั้งก็ดี รู้สึกอบอุ่น ก็อยู่ที่ทัศนคติและมุมมองของคนนั่นแหละ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ส่วนเบนข้างบนนะ เบนยาสีฟันใช่ป่ะ หรือเบนโตะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เบน ยาสระผมไม่ใช่เหรอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เราสอนคนให้เป็นคนดีห้ามสมาชิกโกหก แต่จนท.บางคนมันโกหกยังมีหน้ามาสอนยิ่งจนท ไอ้กฤษณ์ จักรกฤษณ์ บัวสอน เรื่องคือผมรับTel.0เป็นญ.โทรมาเป็นแฟนเค้าผมเคยเห็นขาวๆน่ารักสวยมากอ่ะทั้งที่มันอยู่แต่ให้บอกไม่อยู่/ฟังญ.เล่าผมสงสาร/มันมีคนใหม่แล้วญ.ไม่รู้ยังซื้อขนมมาให้/มันยังให้สมาชิกโกหก-ด่าว่า/มันไม่สมควรอยู่/จนท.คนอื่นก็ไม่ชอบ/เสียหมด จนท.ดีก็มีอยู่ ผมก็จนท.คนหนึ่ง

ยศ นัว กล่าวว่า...

ผมชื่อยศคับ!หรือถ้าในศูนย์เค้าจะเรียกผมว่า ยศนัว..คับ

ก็เป็นคนนึงที่เคยอยู่ที่ศูนย์ถึง2รอบด้วยกัน รอบแรกเป็นสมาชิก

รีเอ็นทรี่ อยู่เครสพี่ตุ้มST ส่วนรอบ2เป็นsingle...

กลับบ้าน อยู่เครส พี่ไจ๋STกะพี่อ๊อดST ถ้าคัยจำกันได้ก็ติด

ต่อมาทีนะ!~ผ ม คิ ด ถึ ง เ พื่ อ น ใ น ศู น ย์ ทุ ก ค น~

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เราชื่อโอ๊คอยู่ตอนปี45รุ่นเดียวกับอ๊อดstอยู่มา11เดือนเดออฟ4รอบรอบ4เชียงมีใครทันเราบ้างคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรารุ่นเดียวกับ เก่ง4 เทอดเกียรติ เราชื่อโอ๊คcoความสะอาด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้อ๊อดstตอนนี้เข้าเวรอยู่ดีดีก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านดูมันดิป็นถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสซะด้วยเสือกติดจิ๋มจนหนีกลับบ้านหน้าตาเฉยทั้งที่เข้าเวรอยู่แท้แท้ยศนัวน่ะบ้านอยู่ไหนนะจำไม่ได้แล้วจำบิ๊กได้ป่าวที่เป็นหัวหน้าทีมครัววันเดียวแล้วกลับบ้านน่ะตอนนี้อยู่บ้านทั้งพี่ทั้งน้องเลยสบายดีว่ะน้องสาวน่ารักดีนะอยู่ที่ไหนอ่ะอยากรู้มาคุยบ่อยบ่อยแล้วกัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เออลืมบอกไปไม่รู้ใครไปเอาไอ้ออมมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดไปเจอมันกับอาร์ตเก๊ามันเป็นจนทไปแล้วเจ้าหน้าที่ที่ถึงแปลนเน็กกันยั้วเยี้ยไปหมดไม่รู้เป็นไปได้ยังไงว่ะอาร์ตเก๊าโครตเก็กแลยบอกให้กูไปสอบมันยังมาตีหน้าขรึมใส่กูไม่ทิ่มหน้าให้ก็บุญแล้วโอ๊ตก็dayoffเชียงดูท่าแล้วเดี๋ยวก็ดูดม้ามันกะล่อน มาคุยกันบ่อยบ่อยแล้วกันหรือยศจะให้เบอร์ไว้ก็ได้นะจะโทรไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีครับ ผมแบงค์ 2 เคยไปอยู่มา จะว่าดีก้อดี เหี้ยก็มีเหมือนกัน อยู่บ้านบนผมเป็นสแปร์ ตักขี้ ถอนหญ้าจนขาเน่า ลงบ่อโจ๋ก็ผ่านมาแล้ว จนแอบบอกน้องชายชื่อเบ็นซ์ให้บอกแม่ว่าให้พากลับ จนทุกวันนี้ก้อยังเสพอยู่แต่ทำงานแล้ว แม่ไม่ยุ่ง คิดถึงเพื่อน ๆ เหมือนกัน อยากกลับไปดูนะว่าไอ้คนเหี้ย ๆ ที่ทำกะผมไว้ยังอยู่หรือป่าว ไอ้เอกตุ๊ดอ่ะ อ๊อดด้วย

m6 กล่าวว่า...

ตอนผมอยู่ ปี44-45 รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มผม จะเป็นพี่เบิรด ประชา ช่วงนั้นที่ผมอยู่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เพราะเป็นช่วงที่ คุณตุ๊ เข้ามาเป็นผู้ช่วยบริหาร ให้กับพี่นาวี น้องรุ่นหลังอาจไม่รู้จักพี่นาวี เพราะหลังจากนั้นได้1ปีแก่ก็เสีย ช่วงเวลาที่ผมอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนไม่มีใครต้องใส่โซ่ตรวน ไม่มีวิวาท
ยังไงก็ตามผมอยากจะแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปหรือคนที่มีความคิดที่ไม่ดีกับศูนย์ มันเป็นที่ๆไม่สบายหรอกคับอาจจะลำบากมากด้วยซ้ำถ้าคุณโดนทำโทษ(spare parts)ผมเองเคยลงspare parts2รอบ ลำบากโคตรเรียกได้ว่าที่สุดของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่มันทำหั้ยผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่าง ว่าชีวิตมันไม่ง่ายเสมอไป ถ้าคุณตั้งใจปฏิบัติตามกิจกรรมที่ศูนย์มีให้อย่างตั้งใจจริง ไม่สร้างภาพ ผมเชื่อว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จมันก็มากกว่า60%แล้ว
แล้วยังไงคราวหน้าผมจะมาเล่าหั้ยฟังว่าความลำบากหรือที่เค้าเรียกกันว่าspare partsมันเป็นอย่างไร

m กล่าวว่า...

ผมจำเก่ง4 เทอดเกียรติได้ ยังจำได้ว่าสวิสสัมนา
มันอคติกับผม555

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

OMG!!!Who thought not good for drug rehabililation.every place want help who is disadvantaged peoples because they didnt look into themself.even though they r rich or poor but they still same as an addict.every thing in the world have good things and bad things.before u should agree and understand your self.

u shouldnt bleam anyone because u r going to an addict by your self.
and if u want democracy u should tp change and prove your self for u r not a bad person and not a problem for your mom and your dad.

u was born in the world not in your dream.agree and find what is true in your self.

a drug rehab is not like a hotel it is not freedom for u right but when will u change your self and leave drug that make u get to happy.

sorry for if i said so poor for someone but i wrote it from my mind and my soul and maybe i wrote wrong i try for write english language because i saw someone wrote eng i fear her dont understand thai language

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีครับ เราไปอยู่มาเมื่อปี 44 ถึง 45 บ้านบนมี แก็ปเป็นพี่เลี้ยง เพื่อนสนิทชื่อโป้ง 1(วัน) ลูกชายของตี๋เหล้า ท่าพระจันทร์ มีใครรุ่นเดียวกันบ้าง เราเป็นสแปร์เหมือนกัน เพราะไปเตะไอ้โจ้ 5 ตอนวันเยี่ยมญาติ กลางหอประชุมเลย โดนพี่นาวีตบหน้าชาเลย ควักปืนออกมาขู่อีกต่างหาก ที่นั่นมีแต่คนแกล้งทำดีใส่กัน แต่ก้อดีฝึกให้เข้มแข็งและก้อรู้จักปฎิเสธสิ้งที่ไม่ดี แต่โหดไปหน่อย แค่มองไปป่าอ้อยก็โดนล่ามโซ่ติดเสาแล้ว ใครเคยโดนบ้างอ่ะ เซ็งโคตร ๆ เป็นสแปร์ก้อยิ้มไม่ได้ รู้สึกดีไม่ได้ โดนด่าทุกวันหลังกินข้าว อารัยก้อไม่รู้ ไอ้กากขี้บ้างหล่ะ เหี้ยบ้างหล่ะ กดดันสุด ๆ แต่พวกstaff แม่งเรามารู้มีหลัง เน็กซ์กันฉิบหาย บุหรนี่ดูดกระจาย กลับบ้านก้อเอาของเซฟเข้ามา แต่เด็กใหม่เซฟมาหรอ 555+++
โดนแหกตูดดูทุกคน เหมือนคุกน้อย ๆ นี่แหละ ไอ้เต้ยขึ้นเป็นstaff ยังว่ะ ใครรู้บอกด้วย เรา แบงค์ 2 พี่ชาย (ไอ้เบ็นซ์) เด็กเพชรบุรี ใครจำได้ ตอบกลับมาบ้างเน้อ

G.MUGEN กล่าวว่า...

ผมเกศครับ อยู่ปี 46-47 อยู่เป็น Co ความสะอาด 1 แล้วก้อกลับครับ อยู่เครสพี่ เก่ง ST นาย กำพล รัตน์สำราญ อยู่ได้ปีนิดๆ พี่เก่งก้อกลับ แล้วย้ายเคลสมาอยู่กบพี่เอก ST แต่สุดท้ายพอพี่เก่งออก ที่บ้านก้อมารับกลับ พี่เก่ง คนนี้แหละครับที่ทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตนี้ได้แม้จะอยู่ไม่จบคลอสก้อตาม แต่ พี่เอก ก้อดีครับรู้สึกดีกว่าที่อยู่กับพี่เก่งด้วยซ้ำ แต่อยู่กันได้แป๊บเดียวครับ ผมก้อกลับก่อน
จนมีคำถามในใจผมเกิดขึ้นตามมาว่า จะอยู่จนจบ หรือ ไม่จบ ทำให้เลิกได้ใหม ก้อขอตอบว่า เลิกได้ก้อมี เลิกไม่ได้ก้อมี ความคิด และ ทรรศนคติ ของพวกเราเองครับว่าจะกลับไปใช้ยา หรือ ไม่อีก ผมอยู่ 2 รอบ รอบแลก 3 เดือน รอบสอง 1 ปี 4 เดือน ตอนกลับมาก้อคิดเหมือนกันครับว่าจะใช้ยาอีกใหม เกือบไปเหมือนกันครับ แต่ที่ศูนย์เคยบอกสอนว่า ประสบการณ์ คือ อาจารย์ที่จะคอยบอกสอนเาไปจนตาย แค่นั้นก้อทำให้ผมเลิกยาได้ครับ
เบอร์โทรผม 081-806-2529 ชื่อ เกศ มีอะไรติดต่อมาได้เสมอนะครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน

มี่ กล่าวว่า...

โอ๊ตcoความสะอาจอะเข้ามาแล้วทิ้งไว้ด้วยผมมี่คงจำได้นะ555++หรือไม่ก็โทรมา0825436272

เกศ co ความสะอาด1 กล่าวว่า...

ท่อง หลักความจริง กันหน่อยมั้ยครับ พี่น้อง

เผื่อจะได้เตือนสติตัวเองบ้าง

หลักความจริง พวกเรามาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่า มีจุดประสงค์เพื่อหาหลักความจริง ความซื่อสัตย์ในตัวเรา จนกระทั่งมีคนๆ หนึ่ง ได้เผชิญกับตัวเอง และได้สอบสวนตัวเองและผู้อื่น ซึ่งเรากำลังจะวิ่งหนีจากความจริง แต่ในที่สุด เราก็ไม่สามารถ ที่จะทนทุกข์ทรมาณ กับความลับในตัวของเราเอง เรากลัวความไม่ปลอดภัยจากพวกของเรา กลัวความลับจะเปิดเผย แต่แล้ว เราก็ไม่สามารถ ที่จะรู้จักตัวของเราดี เปรียบเสมือนเราส่องกระจกเงา แล้ว พบตัวเองในกระจกนั้น เราอยู่ที่นี่ร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจ และรู้จักตัวเองดีขึ้น เราไม่ใช่ยักษ์ในความฝัน และ คนแคระเหล่านั้นที่เขากลัว แต่เป็นตัวของเราเอง
ที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วรู้จักสภาพความเป็นอยู่ แล้วใช้ชีวิต ณ ที่นี่ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งความเจริญ เราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกตราบจนตาย แต่จะอยู่เป็นมิตร และ อยู่ร่วมกันตลอดไป

ผิดถูกอย่างไร ก้อ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ พี่น้อง
ถ้ามีประโยคใหนผิดฝากช่วยกันแก้ไขด้วยนะครับ ออกมาตั้งแต่ปี 47 ปลายปีตอนนั้นอยู่บ้านผู้ใหญ่อยู่เลยจนได้ข่าวว่าตอนนี้ยุบรวมกันแล้ว

บอกตรงๆ ครับ ชีวิตข้างในนั้นน่าเบื่อก้อจริงครับ แต่มันใช้ชีวิตได้ง่ายกว่า อยู่ข้างนอกมากว่าหลายเท่า
มองความเป็นจริงครับว่า ก่อนที่เข้าไปอยู่ศูนย์ เวลาเราเบื่อ เราทำอะไร

เกศ co ความสะอาด1 กล่าวว่า...

ผมจำ บอยแหวว ได้นะครับ ผม เกศโลโซ ไงที่บอยแหววชอบเหน็บอ่ะ จำได้ใหมเอ่ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อรรถวัฒ์สุดประเสริฐไอ้ไอซ์นั่นเหละออกมาแล้วช่วยฝากเบอร์ไว้ทีนะกูเข้าไฮไฟล์แล้วชื่อมึงไม่มีว่ะกูชื่อบิ๊ก2ที่เป็นหัวหน้าทีมครัวมึงฝากเบอร์โทรไว้ละกัน

บอยแหวว กล่าวว่า...

เกศไหนอ่ะจำไม่ได้นานมากๆ ผมจำได้ไม่กี่คนหรอกที่สนิทกับผม มี ยศนัว โอมจิ๋วเจียม เจี๊ยบ พี่นัทst พี่เจตน์st พี่เจตขาวstที่ซี้กับพี่นัทst พี่เชst พี่อิฐst
อ็อฟเฮมเบะ พี่จ๊งst(คนนี้จำได้ดีเพราะทำไหปลาร้าผมหักตอนเล่นบอลหุหุ) พี่ป็อปสั่งหลิม เอกกษิเดช(ตัวเตี้ยๆใส่แว่น) พี่เต๋อ (ตาโปนๆ555)พี่หนกพี่ธงพี่น้องกัน มีเยอะกว่านี้น่ะเพื่อนผมพี่ผมแต่จำไม่ได้แหละ
ใครรู้จักผมก็แอด M มาคุยกันน่ะ supakit18@hotmail.com บอยแหวว ยังไม่เริ่มที่ๆเคยอยู่ที่ทำให้มีอนาคตทุกวันนี้

เกศ co ความสะอาด กล่าวว่า...

บอยแหววที่ผมรู้จัก เล่นดนตีด้วยนะครับ เล่นกีต้าร์ ให้กับวงดนตรีที่ศูนย์นะครับ แต่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไรหลอกครับ เคยอยู่แผนกตกแต่ง ด้วยกันพักนึง แล้วผมก้อ ขึ้นเป็น Ramlod ความสะอาดก่อน แต่ชื่อสตาร์ฟที่อ่านมา เหมือนกับว่าตอนนั้นที่ผมอยู่ ยังไม่ได้เป็นสตาร์ฟกันนะ เช่น เจตุคนที่ผิวดำยังเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดอยู่ อย่างไรก้อแอด มาคุยกันบ้างนะครับ
G.MUGEN@hotmail.com
หรือ 081-806-2529 เกศครับ

เด็กดื้อ(ศูนย์หญิง) กล่าวว่า...

หวัดดี ทุก คน เรา เด็ก ศูนย์หญิงนะเรามะรู้หรอกคายคิดไงนะเราอยู่ที่นั้นแค่1ปีเราตลอด1ปีเราโดนทำโทษตลอดเลยจนครั้งสุดท้ายเปงLimBoใส่โซ่ตื่นก่อนนอนทีหลังAccountปลดเราถึงคิดด้าย รู้ปะตลอดเวลาเราก้อคิดเหมือนคนที่ว่าศูนย์ทุกคนเระ แต่ถึงวันนั้น ที่เราเปงเราโดนเรื่องคอนเทคคิดหนีเราว่ามานก้อจิงนะที่เขาว่าเปงเพื่อนก้อมีส่วนทามห้ายเราเปงพอถึงเวลาก้อสาดใส่กันมะจิงใจเราถึงเลือกเขาไปหาCoคนนึงที่เค้าเคยเปงเหมือนเรามาก่อนเขาชื่อหญิงเราเปิดใจคุยกะเขาทุกอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากนั้นเราก้อตั้งใจทามทุกอย่างที่oเว่อร์cสั้งจนวันนึงพี่มะเมี่ยวด้ายสั้งให้เปลี่ยนโซ่เล็กลงเราดีใจมากเรายิ่งภูมิใจที่เราทามได้ไปคั่น1หลังจากนั้นไม่กี่วันCoคนเดิมด้ายถามว่าม่ายขอปลดหรอเราตอบแบบม่ายมั่นใจว่าม่ายกล้าเขาจึงบอกกับเราว่าถ้าเราคิดว่าเราทำด้ายก้อมะต้องแค่ร์คนอืนดูจากการกะทำเราและสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเราจึงตัดสินใจขอปลดอีกไม่นานประมาน7วันด้ายเราก้อคุยกับCoอีกคนว่าสงสัยพี่เขาคงลืมของเราแต่พอเที่ยงกินข้าวของวันนั้นพี่แน๊ปก้อเรียกเรามาและบอกปลดต่อหน้าเพื่อนๆที่กินข้าวอยู่ทุกคนตะโกนดีใจกับเราด้วยเราถึงกับน้ำตาไหลาที่ทำด้ายภายใน27วันเหงปะว่าทุกอย่างมะเปงอย่างที่หลายๆคนคิดที่นั้นดีกว่าที่คิด มีมิตรภาพที่ดีที่สุดไม่ว่ายามสุขหรือทุก

ถึงตอนนี้เรามีงานที่ดีทามแล้วเระกำลังเรียนต่อป.ตรีอยู่
นู่ขอขอบคุนซิตเตอร์หน่อย เตอร์โรส เตอร์ราฟาแอล พี่พร พี่ยี้ พี่มะเหมี่ยว พี่แน๊ต เระCoกับเพื่อนทุกคนมากที่ทามห้านนู๋คิดด้ายเละมีวันนี้ รวมถุงคุนแจ๊กกี้ กับลูกของเขาด้วยที่ทามห้ายนู๋มะรู้สึกว่าอยู่คนเดียว คิดถึงทุกคนมากคร๊ะ รวมถุงพี่หนูนา และริน ด้วยนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เด็กศูนย์เกิดใหม่ ทั้ง หญิง ชาย อยากรู้จักก้อแอดมานะคุยกันในMsnนะ Ami_Ble@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากด้าย เพลงศูนย์ อะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ที่ศูนย์มีเฉพาะที่ติดยาเสพติดเหรอครับ แล้วเด็กที่หนีเรียน ติดเกมส์ เกเร อะไรพวกนี้ ที่ศูนย์รับบำบัดด้วยหรือเปล่าครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เด็กพวกนี้ไม่ได้ติดยาเสพติด แต่ก้อถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เรื่องนี้ต้องสอบถามทางศูนย์ฯ คับ จะรับอะป่าว
ลองสอบถามดูคับ โทร.032-261040 (ในเวลาทำการ)

เกศ co ความสะอาด กล่าวว่า...

เพลง ศูนย์เกิดใหม่ ครับ พอจำได้นิดหน่อย ใครจำได้ช่วยกันต่อด้วยครับ
1. ศูนย์นี้ ล้วนมากมีด้วยการอภัย ใครผิดแล้วช่วยจูงจิตใจ ให้กลับตัวสร้างคุณความดี ไม่นึกว่าจะมาเจอศูนย์แห่งนี้ โอ้สวรรค์นั้นช่างปราณีให้ข้าได้มีหนทางแก้ตัว
3. ใครได้มา ณ แดนถิ่นนี้ ย่อมจะมี ชีวิตเจริญ ฝนกาย และ ฝนใจให้เมิน ตัวมิยอมเพลิดเพลินกับสิ่งมารร้ายที่มาผจญ
4. สาบแล้ว ขอหลีกใกลจากหนทางเดิม ขอให้ศูนย์ช่วยตักช่วยเติม เพิ่มพลังทางด้านจิตใจ ฝึกฝนให้จิตใจเข้มแข็งต่อใป สู่สวรรค์ที่ ศรีวิไล ไปใช้ชีวิตที่คนเยินยอ

จำท่อน 2 ไม่ได้ครับ ใครจำได้ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ

เกศ co ความสะอาด กล่าวว่า...

ขอโทษครับ แก้ท่อนนี้หน่อยครับ
ตรงท่อนสุดท้าย ประโยคที่ว่า ฝึกฝนให้จิตใจเข้มแข็งต่อใป เปลี่ยนเป็น ให้ฉันก้าวหน้าเดินด้วยความมั่นใจ สู่สวรรค์ที่ศรีวิไล ไปใช้ชีวิตที่คนเยินยอ
ขอบคุณครับ

m กล่าวว่า...

ท่อน2 น่าจะเป็น
มากมายล้วนเจอะเจอแต่คำนินทาค่าจึงหวังที่จะได้มา
ช่วยเพิ่มพูนทางด้านจิตใจ ฝึกฝนหั้ยจิตใจเข้มแข็งต่อไปจะไม่ต้องไปรบเร้าใครหั้ยญาติพี่น้องเค้าเอือมระอา

เกศ co ความสะอาด กล่าวว่า...

ขอบคุณ คุณ M มากครับ ที่ช่วยมาต่อเพลง ศูนย์เกิดใหม่กลับมาสมบูรณ์แบบในความทรงจำของผม และ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวศูนย์เกิดใหม่ที่ออกมาแล้วทุกคน
ขอบคุณมากครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ระบุชื่อ....
น้องๆไม่มีอะไรทำกันเหรอครับเที่ยวโพสต์ข้อความใส่ร้ายศูนย์ที่น้องๆอยู่กัน ที่ๆเคยสั่งสอนพวกน้องๆให้เปลี่ยนความคิด ใครจะดีหรือจะเลวยังไงก็ขึ้นอยู่ที่นิสัยของบุคคลนั้น แล้วข้อความที่โพสต์มานั้นน่ะว่า ตัวเองอยู่ไม่ครบตามแปลนแล้วไม่เสพยาน่ะ อย่าพูดเลยพิสูจน์ต่อไปดีกว่าเพราะอีกต่อไปข้างหน้า น้องอาจถุยน้ำลายรดหน้าตัวเองนะหรือพโง่ายนะ ดีแต่ปากหมาน่ะเห่ามันยังกัดแต่น้องน่ะนอกจากยังไม่เห่าแล้วยังไม่กัดด้วย มีอะไรก็พูดกับเขาตรงๆ ไม่ชอบตรงไหนก็พูดกับเขาเลยดีกว่า ไม่ใช่มัวแต่เป็นไอ้หน้าตัวเมียเที่ยวนินทาเขาอย่างนี้มันไม่ใช่นิสัยของผู้ชายอ้อ!ผู้หญิงด้วยเขาไม่ทำเหมือนกันน้องลองคิดดูเอาเองแล้วกันว่าอยู่ประเภทไหนนะ เพราะพี่เห็นไอ้พวกพูดแบบนี้เสพกันทุกคน พอถึงเวลาก็ต้องไปขอร้องให้ศูนย์ช่วยทุกตัว ฝากไว้แค่นี้แหละ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ออกนาม...
พวกที่โพสต์ข้อความให้ร้ายศูนย์น่ะ มึงฟังกันไว้ดีๆชีวิตมึงน่ะเหี้ยยิ่งกว่าคนอื่นอีก มึงทุกตัวเวลาอยู่ในศูนย์ทำตัวยังไง อยู่ข้างนอกก็เหี้ยเหมือนอยู่ข้างไนมีแต่ทำความฉิบหายให้กับพ่อแม่มึงคนในครอบครัวมึงชีวิตมีแต่ความฉิบหาย ไม่นานก็เสพยาอีกคนเหี้ยๆอย่างพวกมึงน่ะทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกมีแต่ล้มเหลวทุกอย่าง ไอ้ขี้ยาอยู่วันยันค่ำแหละจำคำกูไว้หากยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมถ่อยๆอย่างนี้
จากเจ้าหน้าที่เก่า

NONSANG กล่าวว่า...

เกือบ 20 ปี แล้ว ที่ผมออกมาจากศูนย์ เท่าที่ผมฟังน้องๆ
คุยกัน ระบบต่างๆยังเหมือนเดิม จะมีแตกต่างก็ จำนวน
สมาชิกเพิ่มขึ้นมาก ผมผ่านศูนย์ 2 รอบ รวมเวลาเกือบ
3 ปี ทุกวันนี้ผม สบายดี ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข.
เพื่อนๆรุ่นเดียวและรุ่นใกล้เคียงผม ถ้าเลิกไม่ได้ ก็มี
อยู่ 2 อย่าง ไม่ตาย ก็ ติดคุก น้องๆมีโอกาศที่ดีแล้ว
จะได้เริ่มต้นใหม่ ผมเคยถูกจับเรื่องยาหลายครั้ง เคยคิด
ว่าตัวเองหมดอนาคตแล้ว ทุกวันนี้ผมเรียนจบ และ รับ
ราขการอยู่ ขอให้น้องๆโชคดี.

เกศ co ความสะอาด กล่าวว่า...

ตราบใดที่ไอ้พวกใส่ร้ายศูนย์ทั้งหลาย ไม่เชื่อ และ ไม่ศรัทรา แล้วล่ะก้อ ตราบนั้นชีวิตมันก้อมีแต่ความล้มเหลวอยู่นั่นแหละ อย่าบอกว่าพวกคุณเลิกยาเองได้ เพราะ ที่ผ่านมาคุณเคยเลิกยาได้ด้วยตัวเองบ้างหรือไม่

ผมอยู่มา 2 รอบ รอบแลก 3 เดือน อยู่ไปวันๆ ไม่ทำห่าอะไร ถึงวลากิน ถึงเวลานอน ถึงเวลาเล่น ให้ทำอะไรก้อทำ โดยสิ่งที่ทำไม่ได้ออกมาจากตัวเองเลย กลับมาบ้านได้ 2 วันก้อเสพอีก พ่อแม่รู้เรื่องเข้าถึงกับน้ำตาใหล ทีนี้หนักกว่าเดิม เรียกว่าล้างผลาญเลยก้อว่าได้ มีอะไรขายหมด เลยต้องกลับไปใหม่รอบสอง
ทีนี้ลองเชื่อดูบ้าง อยู่ไป 1 ปี 4 เดือน สแปร์ 2 รอบ ทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบคนปกติ ชีวิตที่ไม่มียาเข้ามาเกี่ยวข้อง ความรู้สึกเพียวๆ ความรู้สึกที่แท้จริง
มันมีความสุขครับ เป็นผู้นำคน ดูแลกิจการที่บ้านได้ พ่อแม่ภูมิใจ ไม่ต้องมีคนมาดูถูกอีกต่อไป
พูดง่ายๆ ดูหลักความจริง อีกรอบ ที่ผมเอามาลงด้านบนนั่นแหละครับ มันเป็นเรื่องจริง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีคับ ผม อยู๋ปี45คับ คิดถึงทุกคนในศูนย์คับ


ดีคับพี่เช

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบ คุง มาก คร้า สำ หรับ เพลง ศูนย์พรุ่ง นี้ วัน เกิด หนู หนูขอให้ สมาชิก เด็ก ศูนย์


ทั้งหญิงชาย ใหม่ เก่า ทุก คน มี ความ สุขมากๆ นะขอ ให้ กับ ตัว ได้ นะ ศูนย์ มะ เลว ร้าย


อย่าง ที่ คิด นะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ค่ะ ถึงเราจะออกจากศูนย์มาไม่ค่อยดีนัก แต่ที่ศูนย์ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีตอนนี้ ขอขอบคุณมากค่ะ ซิสเตอร์ลาฟาแอล ซิสเตอร์หน่อย พี่ตุ้ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่หนูนาได้ยินแล้วตอบด้วยค่ะ พี่หนูนาจ๋าโทรหาน้องหน่อยซิ 0821248780 อยากปรึกษาเรื่องเรียน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ได้เป็นสมาชิกในศูนย์เกิดใหม่หรอกนะคะแต่อยากฝากแฟนด้วย เค้าเพิ่งโดนล็อคไปวันนี้ถ้าอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คนไหนก็ฝากเค้าด้วยนะคะ (แชมป์ ธนวิท แก้วฉ่ำ) คราวนี้เป็นรอบที่3ที่เค้าไป ยังงัยก็ฝากเค้าด้วยนะคะ ฝากบอกได้ก้ดีนะคะ(เค้กกับลูกแชมเปญเป็นกำลังใจให้แชมป์น่ะ พ่อกับแม่ก็รักแชมป์มากเลิกให้ได้ล่ะ เค้กกับลูกรอแชมป์อยู่น่ะ รักแชมป์มาก >>เค้กแชมเปญ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพอดีเพิ่งว่างเปิดคอมดูต้องขอบคุณที่พี่ๆทุกคนเข้าจัยนะค่ะ สำหรับที่หนูโพสต์ลงไปว่าคนที่ด่าศูนย์หญิงนะแต่อยากจะขอย้ำนะค่ะอย่าคิดว่ามัยมีคัยรู้เรื่องที่คุณโทรมาด่าปาวๆถ้าคุณแน่จริงคุณบอกชื่อของคุณมาเลย อ้อ แล้วก็มัยต้องปิดเครื่องหนีด้วยนะ ถ้าคิดว่าเจ๋งจริงอย่างปากพูดก็ไมต้องเที่ยวโทรมาด่าแล้วก็ไปเมนท์ในไฮไฟว์ด้ยนะ ขอบอกว่าเพื่อนๆทุกคนของเรารู้หมดแล้ว แล้วก็อย่าคิดว่าเราจะอายตัวตนของเราด้วย
อ้อ เห็นแล้วโทรมาด่าอีกนะเราจะคอยฟังพวกคนสิ้นคิดว่าจะมีอะไรมาพูดอีกเพราะเราเฉยๆแล้วเราคิดว่าเธอคงอิจฉานะ
จาก หนูนา(เจ้าหน้าที่ฝึกหัดเก่า)

m กล่าวว่า...

ขอบคุณๆเกศ co เช่นกันคับ

เกศ co ความสะอาด กล่าวว่า...

เก่ง เทิอดเกรียต โดนจับซะระครับ เป็นข่าวครึกโครมเลย
นี่แหละครับ ผลของการไม่เลิก ก้อ เป็นแบบนี้แหละครับ

pu กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ คือ พี่ชายเสพยา บำบัดมาหลายรอบ แล้วก็ยังเลิกไม่ได้ มีคนแนะนำ ให้ไปที่ศูนย์เกิดใหม่ อยากทราบข้อมูลการเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์เกิดใหม่ ว่าต้องทำอย่างไร เสียค่าใช้จ่ายอย่างไร
อยากบอกว่าเป็นคนราชบุรี แต่ลืมไปว่าที่สวนผึ้งก็มีศูนย์นี้ จำได้ว่าตอนเรียนที่ดรุณาราชบุรี มีเพื่อเคยไปอยู่ที่นั่น รบกวน ผู้ที่ได้อ่านข้อความนี้ ช่วยบอกข้อมูลด้วยนะค่ะ usanee3670@gmail.com

m กล่าวว่า...

แนะนำหั้ยน้องปู ไปปรึกษาที่ศูนย์ได้เลย
เพราะเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์จะหั้ยคำปรึกษาได้ละเอียดกว่า
รวมถึงมีบริการไปล๊อคตัวถึงบ้านเลย
ตอนที่ผมไปก็โดนล็อคไปเหมือนกัน
เท่าที่จำได้นะตอนปี45อ่ะ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 5000-5500 บาท อยู่ข้างในไม่สามารถใช้เงินได้
ผู้ปกครองจะต้องฝากเงินไว้ที่ admin แล้วเด็กข้างใน
จะเขียนเบิกของได้อาทิตย์ละครั้ง

pu กล่าวว่า...

ขอคุณ คุณ M มากค่ะ ปู ติดต่อไปที่ศูนย์แล้ว

เค้ารับอายุไม่เกิน ยี่สิบห้าปีค่ะ

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีทุกคนที่กำลังอ่านและแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับศูนย์เกิดใหม่ เราอยากจะบอกว่าดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองที่จะเปลี่ยนแปลง สถานที่ที่เราอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนเราได้หรอกระเบีบยการทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิม แต่เป็นตัวเราเองที่ต้องเปลี่ยน เราอยากจะให้กำลังใจสำหรับทุกคนเพราะเราเองรู้ว่าจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองนั้นยากแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทำแล้วจะเห็นความเป็นไป เราต้องก้าวหน้าไม่ใช่ถอยหลังกลับไปเหมือนเดิม

เด็กเก่าศูนย์ฯ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีทุกคนที่กำลังอ่านและแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับศูนย์เกิดใหม่ เราอยากจะบอกว่าดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองที่จะเปลี่ยนแปลง สถานที่ที่เราอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนเราได้หรอกระเบีบยการทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิม แต่เป็นตัวเราเองที่ต้องเปลี่ยน เราอยากจะให้กำลังใจสำหรับทุกคนเพราะเราเองรู้ว่าจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองนั้นยากแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทำแล้วจะเห็นความเป็นไป เราต้องก้าวหน้าไม่ใช่ถอยหลังกลับไปเหมือนเดิม

เด็กเก่าศูนย์ฯ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะสบายดีกันหรือเปล่า ใกล้ ปีใมห่แล้วมีใครจะไปเยี่ยมซิสเตอร์กันหรือเปล่าค่ะใครจะไปบอกด้วยนะคะ

ko 2 กล่าวว่า...

สวัสดีครับ ผมก็เป็นคนนึงที่เคยอยู่ศูนย์ช่วงปี 44-45
รวมระยะเวลาที่เข้ารับการบำบัด 1 ปี 1 เดือน 1 วัน
อยากบอกว่ามีความทรงจำที่ดีเยอะครับ ยอมรับว่าตอน
อยู่ก็อยากกลับบ้านกันทุกคนแหละครับ แต่พอออกมา
นานๆ แล้วนึกย้อยกลับไป รู้สึกอบอุ่นครับ รู้สึกว่าศูนย์
ได้ให้โอกาสผมจนมีวันนี้ ผมรักศูนย์เกิดใหม่ครับ
ปล.staff ผมคือ พี่เบริ์ด ประชา มีใครทันมั่งครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอถามเกี่ยวกับศูนย์หน่อยนะค่ะ ตกลงว่าดีหรือไม่ดีค่ะ เพราะเพิ่งส่งน้องชายไปอยู่ อ่านจนปวดหัว แต่ คนแถวบ้านที่เค้าส่งลูก ส่งหลานไป เค้าก้อบอกว่าลูกหลานเค้าดีขึ้นนะค่ะ แต่พอเข้ามาอ่านโพล์ ใจหนึ่งก็อยากไปรับน้องกลับ อีกใจก็อยากให้อยู่ งงอ่ะค่ะ ถ้าใครที่เคยอยู่จริงๆ ยังงัยก้อช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ

เกด kad_an@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ฝากบอกผู้ปกครองทุกท่านที่นำบุตรหลานไปไว้ที่ศูยน์ฯขอให้สะบายใจได้ว่าที่นี่ดีจริง ๆ พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ก็ดีทุกคน และขอบคุณพี่เต๋อที่ดูแลอบรมน้องจนเป็นคนดีของสังคม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
แม่

ko 2 กล่าวว่า...

ตอบคุณเกด ศูนย์นี้ดีจริงๆครับ คุณเกดตัดสินใจถูกต้องแล้วครับ เพื่อน้องชายคุณเกดจะได้กลับมาเป็นเด็กที่น่ารักของครอบครัวครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ จะได้สบายใจซะที

เกด kad_an@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เบน.......วันเวลาผ่านไปชีวิตของพวกเราก็เปลี่ยนไปพูดถึงเพื่อนเบนเป็นไงกันบ้าง กูคิดถึงพวกมึงว่ะมี่เป็นไงบ้างน้องพี่ ยังไงก็คุยกันนะ

เค้ก กล่าวว่า...

วันที่19นี้ก็จัดงานคริสมาสแล้ว
คือตอนนี้เค้าเพิ่งเข้าศูนย์ไปได้ไม่ถึงเดือนเลย
แล้ววันงานเราจะไปดีไหม??
กลัวใจเค้ายังไม่แข็งพอ กลัวร้องขอกลับบ้าน
แระตอนเค้าโดนล็อดลูกเค้าเพิ่งเกิดได้ไม่ถึงเดือนเลย
ถ้าลูกเมียไปเค้าจะเป็นยังไง ก็ไม่รู้

จะไปดีไหมอะคะ ขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์หน่อยได้ไหมคะ

เกศ CO ความสะอาด กล่าวว่า...

ยังอยากให้เพื่อนๆ ทุกคนเข้ามาร่วมคุยกันอีกนะครับ อยากเจอบ้านผู้ใหญ่ทุกคนครับ 45-46 ใครทันเกศคนนี้บ้างมาคุยกันอีกครับ เครส พี่เก่ง กำพล รัตน์สำราญครับ

บอยแหวว กล่าวว่า...

วันที่19นี้ก็จัดงานคริสมาสแล้ว
คือตอนนี้เค้าเพิ่งเข้าศูนย์ไปได้ไม่ถึงเดือนเลย
แล้ววันงานเราจะไปดีไหม??
กลัวใจเค้ายังไม่แข็งพอ กลัวร้องขอกลับบ้าน
แระตอนเค้าโดนล็อดลูกเค้าเพิ่งเกิดได้ไม่ถึงเดือนเลย
ถ้าลูกเมียไปเค้าจะเป็นยังไง ก็ไม่รู้

จะไปดีไหมอะคะ ขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์หน่อยได้ไหมคะ

ตอบคุณเค้กน่ะครับ

ถ้าคุณคิดว่าใจคุณแข็งพอคุณก็พาไปเถอะครับไอ้เรื่องขอกลับบ้านน่ะมีอยู่แล้วแต่ทางศูนย์เค้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยเดินสังเกตุการณ์หรือนั่งตามโต๊ะอยู่ครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ที่ตัวคุณ แต่ภาพที่คุณจะได้เห็นคุณต้องรับได้ด้วยไม่ใช่คุณจะใจอ่อนเห็นเค้าร้องไห้กอดลูกกอดเมียแล้วคุณก็จะรับเค้ากลับบ้าน ถ้ารับกลับไปมีหวังเหมือนเดิม อยู่ซักระยะหนึ่งก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าเค้าเปลี่ยนขนาดไหน อยู่ที่ใจคุณแล้วล่ะครับว่าแข็งพอหรือป่าว ตอนผมเจอหน้าแม่ครั้งแรกนี่น้ำตาไหลเลย T-T
ผมอยู่มา 1ปี11เดือน

มี่ กล่าวว่า...

พี่เบนถ้าเข้ามาช่วยฝากเบอร์ไว้ด้วยนะพี่ น้องคิดถึงพี่วะอยากเจอพี่เบน หรือไม่ก็โทรมาเบอร์ผม0825436272 หรือไม่ก็เมล์มาก็ได้me_rebirth@hotmail.com ผมมี่คับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนที่เค้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นคนในนั้นจริงๆกรือเปล่า และสิ่งที่แสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องจริง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบว่าข้างในศูนย์ให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่า แล้วคนที่เค้ามาแสดงความคิดเห็นยังอยู่ในนั้นหรือเปล่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่มีครอบครัวที่ผิดหวัง และแฟนก็ติดยาและติดผู้หญิง ทิ้งลูกในขณะที่ฉันพึ่งคลอดลูกได้ไม่นาน ไม่กลับบ้านให้ฉันเพิ่งคลอดลูกต้องอยู่ตามลำพัง ทำร้ายร่างกายฉัน คุณคิดว่าการกระทำของเค้าเป็นเพราะติดยา หรือเพราะสันดารของเค้าเอง อยากถามความคิดเห็นของคนที่เคยติดยามาก่อน ใครอ่านช่วยตอบด้วย คนอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กูไม่รู้หรอก สันตีน มึงว่าดีมึงก้อ อยู่ไปเลยดิ คุ วย
ไม่นาน มอึง ก้อ เหมือน บอยเสม ไม่ก้อ ไอ้เชน
ไอ้แบด แจ๊คสแปลโร่ 5555หรือจะชักใน กลุ่ม mm
เหมือน อารท์5 55555 คิดไง ไอ้ ออม เปน st ไอ้แจะมึงด้วย ทั้งพี่เลี้ยง น้อง เลี้ยงเลย หัว คุ วย่
มึงอ่าตัวแน็กๆ จูน ตลอด ไอ้สาดาด ไว มึงมีบทบาทนะ
แต่ มึงมันหาแดกดไป หน่อย day off ไปแข่ง เรือป่าวก้อไม่รุ มาa/cบ้านไฟไหม้ มึงเปนหน่วยกู้ภัยอ่อวะ
ส่วน อารท์ มึง มันจะเดินไม่ได้แรว ๆ กลับบ้านไปล่อเมียดีกว่ามั้ง ส่วน ไอ้ โจก ก้อหัว ดอ พอกัน อยู่ในนั้นบอกกูเมียสวย ไอ้ส้น ตีน กูออกมา ไปกะแม่งเจอแต่ ดออก ๆ ทั้งนั้น กูมันเหี้ย กูมันสร้างภาพ เพราะกูต้องเอาตัวรอด ออกมา กู เลยตั้งแก๊ง เลย สาดาด

ตอนนี้ กู ก้อ รอวัด กะทุกคนที่จะล็อก กูไม่สนใจ กูคิดไม่ได้ เพราะกูไม่เหลือความรู้สึกดีอีกแรว ก้อฉะกันๆ
เก็บโจทร ไปวันๆ เพราะ โอกาศที่บอกว่ามีเสมอ ออกมาแม่งๆ หัวแม่ตีนทั้งนั้น กูไม่ทำไร หาว่ากูไปทางยาหมด กูมีเพื่อน แม่งบอกเพื่อน กู เล่นหมดเลยๆ กูกะจะให้แม่กูมานั้งเล่นด้วยกันเลย จะได้ไม่ต้องคิดมาก
กูมันเหี้ย ๆ กูมันรีแอค จุดสุดท้าย นะ กูคิดไว้หมดแรวๆ
กูจะทำไรบ้างๆ กูแรกอยู่แรวๆ เพราะทุกวันนี้กูถามตัวเอง ว่ากูอ่า กลัวๆไร กูถามซ้ำ ๆ ว่าสิ่งที่เหลืออยู่ กูจะยอมให้กับ rebirth Tc หน้าส้นตีน หรือไม่
แน่นอน กูไม่มีวันที่ยอม ให้ครายต้องกดดันกูอีกต่อไป
ใช่ กูมันเดก อิมเมด กักกิ้ว และแน็กทีบ สับพอดเถื่อน
ในกล่ม เอ็นเค้าเตอร์ ในวัน จัน กับวัน พฤ ที่กุนั้งสะบัด
ผ้าใต้บล๊อกล้างจาน และนั่ง สแครส ในบล๊อกข้าว กะ
osที่บ้าพลัง.....เหีย ทำเปนเก่ง โชว์cกะกู จ้องจะ
ได้สลิบกู แต่จ้องทั้งวันไม่พอยังทำตาเขม่น กูเหม็ด
มึงมันหาแดก เจเล่ ไปวันๆ ก้อคิดดูนะคับ ไอ้คำว่า
rebirth th ฟังดูแรวครายก้อคิดว่าอินเตอ ไฮโซ
โซโร ฟังแรวแม่งก้อยัง ดูดีแต่ความเปนจริงแม่งเสือกอยู่ราชบุรี ยังคงมีดี ที่แม่ชีmissis กับ tommyตัดยา กะท่านfastสถิต ศรีวันชัย บาทหลวงของ เมืองไทย ที่วันๆแม่งไม่ทำอะไร เอาดรีฟ ดรีฟ ดรีฟ พอเสร็จ ก้อเดินบิดตูด ไป นอน เล่นอยู่ในที่บ้านเณร 55555555555555วันหลัง ว่ากันใหม่ นะไอ้แดงลูกกะหรี่ ........... กู อยู่ sub zero นั่งสเก็ตก่อนนะ คับ ไอ้ พวก หน้า หลี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เออโทษทีนะคับไอคนที่ด่าไปเที่ยวอะคับเจ็งจิงทำไมไม่กล้าเอ้ยชื่อออกมาละคับว่าเป็นใครไม่ใช่เอาแต่ด่าชาวบ้าน แม่งตุดตัวจิงเลยวะ 55555555

บอยแหวว กล่าวว่า...

อยากทราบว่าข้างในศูนย์ให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่า แล้วคนที่เค้ามาแสดงความคิดเห็นยังอยู่ในนั้นหรือเปล่า


เค้าไม่ให้ใช้หรอกครับคอมพิวเตอร์ในศูนย์น่ะ ส่วนมากที่เค้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยออกมาจากศูนย์แล้วทั้งนั้น
เหรียญย่อมมีสองด้านน่ะครับให้คุณใช้วิจารญาณในการอ่านเอาส่วนตัวผมออกมานานแล้วประมาณปี 48-49

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนที่โพ้ดความวันที่ 11 ธันวาคม, 2009 03:16
นั่นน่ะ ถามจริง มึงเป็นส้นตีนอะไรของมึง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ลูก ๆ จะมานั่งด่าศูนย์ ด่าคุณพ่อสถิตย์ หรือเจ้าหน้าที่ทำไม อะไรไม่ดี ก็แนะนำไปเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขจะไม่ดีกว่าหรือ ลูกติดยา พ่อแม่ก็เจ็บปวดทุกข์ทรมาน ศูนย์ก็เปรียบเหมือนบ้านที่ 2 ของลูก ๆ หมา แมวยังร้จักบุญคุณเจ้าของ แต่นี่ลูก ๆ เป็นคน ทำไมยังคิดอกตัญญูต่อบ้านที่ 2 รีบทำดีกันนะก่อนจะไม่มีโอกาสจะได้ทำดี หรือคืดจะทำดีก็สายไปแล้วเพราะอีกไม่นานจะไม่มีแผ่นดินให้อยู่ทำดี

พี่นุ้ย จนท.เก่าศูนย์หญิง(L.F.C.) กล่าวว่า...

ต้องขออนุญาติศูนย์ชายด้วยนะคะที่เข้ามาตอบปัญหาให้กับคนที่อยากได้คำปรึกษา ถือว่าเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกันแล้วกันนะคะ
ที่ถามเรื่องการพาคนในครอบครัวไปบำบัดว่าได้ผลหรือไม่ อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าศูนย์บำบัดไม่ใช่ที่ๆเปลี่ยนแปลงคนทุกคนได้ การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวเขาเปิดรับมากน้อยแค่ไหน แต่ศูนย์บำบัดเป็นที่ๆให้โอกาสเขาได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพที่เขามีอยู่ในตังเองให้เอาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ดีที่สุดกว่าสถานที่อื่นน่าจะเหมาะกว่าค่ะ เพราะถ้าเขาอายุยังน้อยความมีเหตุผลย่อมน้อยกว่าการทำตามอารมณ์ความรู้สึกและความคึกคะนองยังมีอยู่มาก แต่อย่างน้อยการอยู่ศูนย์ก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเขาอยู่ในที่ๆปลอดภัยไม่ต้องกังวลว่า ตอนนี้เขาจะโดนจับหรือเปล่า ออกไปซิ่งมอเตอร์ไซค์จะเกิดอุบัติเหตุที่ไหน หรือไปยกพวกตีกับใครอีกหรือเปล่าเหมือนเวลาที่อยู่ข้างนอก คนที่อายุยังน้อยส่วนใหญ่จะคิดได้ก็รอบ2รอบ3แล้วเพราะความคิดและประสบการณ์จะมากขึ้นตามอายุถึงจะยอมเปิดใจรับโปรแกรมและเปลี่ยนแปลงตนเองได้ และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออยู่ที่ผู้ปกครองด้วยค่ะว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำแนะนำและกฎข้อบังคับของศูนย์หรือไม่ เพราะเด็กหลายๆคนหันไปหาเพื่อนและเสพยาเพราะมีปัญหาทางบ้านเป็นปมในใจ หากผู้ปกครองหวังให้เด็กเปลี่ยนแต่ตนเองไม่ปรับเปลี่ยนก็ไม่เป็นผลสำเร็จเช่นกันค่ะ การบำบัดจะเห็นผลได้ก็ต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆกันและแก้ไขไปด้วยกันค่ะ
พี่นุ้ย เจ้าหน้าที่เก่าศูนย์หญิง

พี่นุ้ย จนท.เก่าศูนย์หญิง(L.F.C.) กล่าวว่า...

ตอบคุณเค้กค่ะ ควรไปนะคะเขาจะได้ไม่น้อยใจว่าเราเอาเค้ามาทิ้งไว้เวลาเห็นบ้านคนอื่นมาเยี่ยมแล้วไม่เห็นบ้านตัวเองอาจจะยิ่งทำให้เขาต่อต้านนะคะ มาให้เขาเห็นว่าคนทุกคนบ้านอยู่ดีเขาก็จะสบายใจขึ้น แต่ที่สำคัญต้องใจแข็งไว้นะคะถ้าเขารบเร้าจะขอกลับบ้าน ลองพูดปลอบๆว่าอยู่ไปก่อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงให้พ่อแม่ไว้ใจก่อนแล้วได้สิทธิ์พบผู้ปกครองเมื่อไหร่จะพาลูกมาหาบ่อยๆ แล้วถ้าหากรบเร้าขอกลับบ้านจริงๆก็ควรแอบมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยนะคะ อย่ากลัวว่าแจ้งแล้วเขาจะถูกลงโทษเพราะประสบการณ์จากการถูกลงโทษจะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดได้แล้วการแจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะได้เปลี่ยนทัศนคติที่อยากหนีกลับบ้านให้ด้วย ไปเยี่ยมได้แต่ต้องใจแข็งกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะ
จาก นุ้ย เจ้าหน้าที่เก่าศูนย์หญิง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น้องชายมาอยู่ศูนย์เกิดใหม่ 4 เดือนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหลายอย่าง ความคิด การพูดจา สื่อสาร ดีมาก รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แม้จะยังไม่วางใจได้ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่า ดีกว่าอยู่ที่บ้านทำให้ผู้ปกครองเป็นทุกข์ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่าน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมรักพี่จ๊งฮะ...ศุภณัฐ(อ้ำ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงตำอยู่ที่ทำตัว

เบน กล่าวว่า...

เป็นยังไงกันบ้างอั้มไอ้อิฐเป็นไงบ้างคิดถึงทุกคนนะเป็นไงบ้างพี่สบายดีนายมี่เป็นไงบ้างทำไรอยู่เรียนอยู่ไม่พี่สบายดีใครพจะรู้จักพี่ทอมบ้าง(เลอศักดิ์)ถ้ารูจักฝากบอกพี่ทอมด้วยนะว่าเบนคิดถึงเออ่มีใครพอจำเพื่อนชื่อปริวัฒ วันบูรย์บ้างไหม(วัฒ์)เห็นบอกว่าย้ายมาอยู่แถวๆบางบัวทอง กูคิดถึงมึงจังว่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่เบน ที่ว่านี่ใช่ เบน เทียนยุทธ หรือเปล่าครับ
ผม โย (วีรพจน์) นะครับ คิดถึงพี่เบนนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าใช่ พี่เบน เทียนยุทธ จิงล่ะก็ยังไงก็ช่วย เมลล์มาหาผมด้วยนะครับ yongyee2526@hotmail.com จาก โย ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ้ำ ทามมายปีใหม่ไม่มาล่ะ พี่นุ้ยคิดถึงนะไอ้น้องรัก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ๋อ...ไงฮะพี่นุ้ยคิดถึงพวกพี่ๆเหมือนกันคับ...ตอน

แรกก็จะไปคับไม่ได้แจ้งล่วงหน้า...โทษทีคับ


ศุภณัฐ อ้ำ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เออคุณพี่เบน... อ้ำกับพี่อิฐสบายดี พี่อะเป็นไง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใช่เบนที่อยู่เคลสพี่อ๊อดเปล่าครับผมเข้าอยู่ปี49รู้สึกคุ้นผมตี๋ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ้ำคร้าบ ติดต่อพวกที่เคยอยู่บ้านเด็กบ้างรึป่าว คิดถึงสมัยก่อนก็สนุกดีเนอะ ฝากทักทายอิฐด้วยล่ะmailพี่
thekop35@hotmail.com แวะมาคุยกันบ้างนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ อาท(เธียร)เข้าปี 43,44 อยู่กับ พี่บอม คุณสุธาเสนาะพิณคับ อยากคุยกับทุกๆคนนะคับ

m กล่าวว่า...

หวัดดีคับคุณอาท(เธียร)ผมจำคุณได้
ผมเอ็ม อยู่เคสพี่เบิร์ท ประชา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากคุยด้วย ชื่อจริงชื่อไร มีเบอร์โทรไหม หรือ Email ก็ได้ รออยู่นะคับ คิดถึงษศูนย์เหลือเกิน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ศูนย์เกิดใหม่ชาย โปรแกรมเค้าวางไว้ดีครับ ตอนนี้เลิกได้แล้วเพราะศูนย์นี้แหละ

ลําบาก รันทด แต่ได้มาด้วยความเข้มแข็งของตัวเราเอง

เอิร์ก กล่าวว่า...

เราชื่อ เอิร์ก อยู่ประมาณปี 42 รุ่นเดียวกับพวก กั้ม โหน่ง อ๋อง เอก( ตาเบิ้ล ) นุโย่ง บอย เบิร์ด ลงเรียน รีเอ็นทรี
จบจอมบึง นิเทศศาสตร์ r-tv คัยเคยอยู่ศูนย์ ก็แอดมาบ้างนะ sakkarapat@hotmail.com เออ คัยรู้เบอร์พวก กั้ม
โหน่ง ก็บอกหน่อยนะ เบอร์หาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณ เอ็มคับ ผมอาทอยากคุยด้วยจังเลย ช่วยฝากEmailหน่อยนะ เบอร์โทรก็ได้ ส่วน เอิร์ก ผมน่าจะรู้จัก เพราะผมเป็น พี่ตั้ก(แว่นCo)

เอิร์ก กล่าวว่า...

ตั๊กแว่น อยู่รีเอนทรีด้วยกันคับ เตะบอลด้วยกันประจำ
คิดถึงตาจ๊ง กับพี่เดชจัง 555 ไอ้ปันเด็กนรกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หวัดดีคับ เอิร์ก ตอนนี้ผมอยากคุยด้วยแล้วผมจะmailไปหานะคับแล้ว เอิร์กติดต่ออยู่กับใครบ้างจะได้เล่าให้ไอ้ตั้กมันฟังบ้างนะส่วนผมไม่ได้คุยกับใครเลยมีแต่เห็นในข่าวเรื่องของไอ้เก่ง เทอดศักดิ์ มันนี้สุดยอดจริงๆ ถ้ามีmail ของใครบอกบ้างนะคับแล้วคนชื่อMคือใครผมจำไม่คอยได้นะขอโทษด้วยนะคับ

เอิร์ก กล่าวว่า...

เก่ง เทอดศักดิ์ คือคัยแล้วเขาทำอะไรหรอครับไม่ได้ตามข่าวครับ ช่วยบอกที ว่าแต่ผมอยู่แถวรังสิต แล้วนายอยู่แถวไหนหรอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เก่งเทอดคือ2ผู้ต้งหาคดีฆ่าตำรวจผู้กองโอ๊ดงัย เก่งมันเป็นน้องของเอกขาวเอเยนยานะบ้านอยู่แถวธุรกิจคับ

เกศ CO ความสะอาด กล่าวว่า...

ตอนที่ เก่ง เทิอดเกียรติ เป็น X อยู่ก่อนผมประมาร 5 เดือนตอนปี 46 ผมได้เห็นบทบาทเขาเยี่ยมมากครับ แต่มันก้อเป็นซึ่งความจอมปลอม ไม่ได้ออกมาจากตัวเอง สุดท้ายออกมา ก้อ ลงเอยแบบนี้แหละครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณคือใครหรอคุณเกศcoผมไม่รู้จักคับ ผมเธียร(อาท1)อยู่ปี43-44อยากคุยด้วยคับพอดีมีเพื่อนเยอะเพราะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของศูนย์นะคับ อยู่ตั้งแต่พี่นาวีอยู่แล้วก็โดนยึดอำนาจโดยพี่....นะคับใครอยู่ในช่วงเวลานั้นคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมคิดนะคับแต่ถ้าเป็นตนนี้ผมไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างช่วยเขียนตอบมาด้วย

JOYSY กล่าวว่า...

หวัดดี....เราอยากรู้ว่าที่นั้นอยู่ลำบากไหม!!!! เรามีแฟนอยู่ในนั้น เราอยากคุยกะเขา (ชื่อจ๊อบ )เพิ่งเข้าไปประมาณ 2 อาทิตย์ แล้ว ทำไงดีทางโน้นเข้าห้ามติดต่อเลยหรอ....อีกนานไหมกว่าจะติดต่อได้ ใครก็ได้ถ้าอ่านช่วยตอบหน่อยเหอะอยากรู้( ขอร้อง )ถ้าต้องอยู่แบบขั้นตำเลยอะ ประมาณกี่เดือน แล้วส่วนมากวันอาทิตย์ทำอะไรกันอยากรู้ ท่าอยู่ที่นั้นเขาจะมีเวลาคิดถึงเราไหม แต่จอยคิดถึงเขามากๆๆๆๆๆ เพราะเราอยู่ด้วยกันทุกวันแท้บจะ 24 ชั่วโมงเลย ไปไหนก็ไปด้วยกัน แต่อยู่ๆวันนึงเราต้องไปไหนมาไหนคนเดียวรู้สึกแปลกมากๆ แรกๆก็ร้องไห้แท้บทุกคืนเลย ถ้ามีใครอ่านรึตอบได้ช่วยหน่อยเหอะทามไงดี ที่โน้นมีอินเตอรืเน็ตให้เล่นหรือใช้ได้ป่าว!!!!!!

JOYSY กล่าวว่า...

เราอยากรู้ว่า....ที่นั้นเขาบำบัดโดยการใช้ยารึป่าว..หรือแค่บำบัดอย่างอื่น...อยากรู้

เอิร์ก กล่าวว่า...

ที่ศูนย์ใช้วิธีเลิกยาโดยทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีความคิดเป็นของตัวเอง สามารถหาทางออกให้ตัวเองได้เวลาที่รู้สึกเบื่อ เหงา เศร้า เสียใจ ซึ่งเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เราไปเสพยา ความรู้สึกเหล่านี้ถ้าถูกแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะสามารถเลิกยาได้ครับ ส่วนอาร์ทเทียร ใช่อาร์ทลูก อาโมทป่าว

เอิร์ก กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
JOYSY กล่าวว่า...

ขอบคุณน่ะ...เอิร์ก แล้วมันจะเลิกได้หรอเพราะเขาไม่ได้ใช้ยาในการบำบัดพูดไปมันก็เหมือนโรคนั้นแหละ
แต่ถ้าเลิกแบบนี้อยู่ที่บ้านก็ได้แต่เพียงแค่ว่ามันยังคงอยู่ในสภาพในสังคมที่ยังไม่พ้นจากตรงนั้น แต่อยู่ที่นั้นเขาห่างใกล้จริงๆ มันเป็นแบบนี้ใช่ไหม ว๊า!!!!แบบนี้มันก็อยู่ที่ใจจริงๆอะน่ะว่าไหม ถ้าอยากออกมาเร็วมันก็ต้องใจถึงจริงๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมไม่ใช่ลูกใครคับ ผมชื่อ อาท(ธียร) มีน้องชื่อตั้กแว่นและมีน้องอีกคนหนึ่งฃื่อเจษฎา ทุกคนเป็น coและเป็นชิพผมว่าเอริก์รู้จักนะผมเคยเห็นเอริก์เล่นบอลหน้าบ้านreเลย ส่วนคุณjoysyไม่ต้องห่วงหรอศูนย์เขาดูแลดีอีกประมาณ3-4อาทิย์ก็คงจะได้เข้าเยี่ยมแล้วก็จะได้คุยกัน ไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้ ผมเข้าใจความรู้สึกนะคับ เพราะผมต้องอยู่ในบ่อไขมัน,บ่อขี้,บ่อขยะเป็นเวลาหลายๆเดือนผมไม่ได้เยี่ยมญาติเห็นแต่พ่อแม่มาเยี่ยมน้องนะเห็นแต่ไม่ได้เยี่ยมมันเจ็บปวดที่เป็นแบบนี้เพราะตัวเราเอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอริก์คับผมเจอไอ้ เค ที่ตัวมันเตี้ยๆดำๆมันอยู่รีเอนนี้ ตอนนี้มันเรียนอยู่ราชพัดพระนครนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น้องชายอยู่ศูนย์ 6 เดือนแล้ว ปีการศึกษาที่จะถึงนี้อยากให้เค้ากลับมาเรียนต่อ แต่ก็กลัวว่าเค้าจะกลับไปมีพฤติกรรมเดิม ๆ อีก เลยตัดสินใจยังไม่ได้ ท่านใดมีประสบการณ์ ช่วยชีแนะ หรือว่าตอบที จะขอบคุณมาก ๆ

oak กล่าวว่า...

เราชื่อโอ๊ค1 รัตนพล ยศเทียม ผมจำคุณอาท เธียรได้ เพราะอยู่เคลสเดียวกัน ผมอยู่ตอนปี45-46เป็น co ความสะอาด มีใครจำเราได้บ้างคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โอ๊ดคับอยากได้Emailจะได้คุยกันนะ

JOYSY กล่าวว่า...

ทำไมคนที่เข้าไปใหม่ๆเขายังไม่ให้เจอกันเพราะอะไรและเขาให้ทำอะไรบ้างในวันๆหนึ่ง ใครสามารถบอกได้ช่วยบอกเราหน่อย

หัวอกเดียวกัน กล่าวว่า...

เพราะว่าคนที่เข้าไปอยู่ใหม่ ๆ จะยังรับสภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์ยังไม่ได้ ต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และปรับสภาพตัวเอง เรียนรู้กฏเกณฑ์ ระเบียบที่ควรปฏิบัติ อีกหลายอย่าง เพราะอยู่บ้านสบายเกินไปจึงดูแลตนเองไม่ได้ โดยเฉพาะต้องรู้ตนเองว่า ทำไมต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์ (สำนึกผิด)ทบทวนอดีตที่ผ่านมา หากปรับเปลี่ยนได้ ระดับหนึ่ง ก็จะได้รับสิทธิ์เช่น เขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง โทรศัพท์ติดต่อ หรือได้สิทธิ์เยี่ยม ทั่งนี้ทั้งนั้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวเค้าเอง เมื่อเราส่งเค้าไปอยู่ศูนย์ฯแล้วเราต้องเข้มแข็ง และอดทนนะค่ะ เพื่อเค้าจะได้มีอนาคตที่ดีต่อไป

เอิร์ก กล่าวว่า...

เคมันอยู่มานานมากแล้วอยู่ก่อนผมอีก ส่วนน้องจอยครับไม่ต้องกลัวหรอก พอถึงเวลาก็จะได้ไปเยี่ยมเองนะครับ อยู่โน่นสบายใจมากกว่าออกมาอยู่ข้างนอกอีก

JOYSY กล่าวว่า...

ขอบคุณน่ะค๊ะ......คนหัวอกเดียวกัน
สรุปว่า คนที่จะติดต่อคนภายนอกได้ต้องปฎิบัติตัวดีๆใช่ไหมถึงจะได้สิทนั้นและขึ้นตามระดับพฤติกรรมที่ตนปฎิบัติว่าจะได้สิทไหนต่อไป แต่ถ้าทำตัวไม่ดีก็จะไม่ได้สิทอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหม แย่เหมือนกันเน๊อะ

JOYSY กล่าวว่า...

K.เอิร์ก อยู่ข้างในสบายก็ข้างนอกจริงหรอ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครอยากออกมาหละสิ ส่วนK.เอิร์กตอนนี้อยู่ที่นั้นหรือออกมาแล้วรึป่าว

หัวอกเดียวกัน กล่าวว่า...

คนที่อยู่ข้างในไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ได้ทั้งสิ้น พวกเรา..ท่าน..อยู่ข้างนอกเช่นกัน อย่าลืมไปประชุมนะค่ะ(13 ก.พ.53) จะได้พบผู้ปกครองหรือคนหัวอกเดียวกัน จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น แล้วจะเข้าใจย่งขึ้น

เอิร์ก กล่าวว่า...

ผมออกมาจากศูนย์ได้ประมาณเกือบ 10 ปีแล้วครับตั้งแต่ออกมาก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเรย มีครั้งนึงสมัยเรียนมหาลัยมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับยาเสพติดคือเพื่อนเล่นให้เห็นตรงหน้าเลยครับแต่เราสามารถปฏิเสธมันได้รู้สึกดีมากๆๆๆ ทุกวันนี้เรียนจบมีงานทำแล้วครับ.....ที่ว่าสบายอ่ะหมายถึงว่าน้องจอยสบายใจได้ครับว่าแฟนน้องจอยจะไม่ได้รับอันตรายใดๆครับรอเวลาเขากลับมาเป็นคนใหม่ดีกว่าผมแนะนำครับอยู่ข้างนอกวันนึงถ้าโดนตำรวจจับติดคุกมันจะแย่กว่านี้นะครับในคุกแย่จะตาย

JOYSY กล่าวว่า...

คุณ หัวอกเดียวกัน ไปแล้วจะเจอเขาได้ไหมรึว่าเขายังไม่ให้เจอ ถ้าเจอแล้วคุยกันได้นานแค่ไหนกำหนดเวลาด้วยใช่ไหม ยังงี้ไม่ดีเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผม หม่อม1 อยู่ปี 43-45 เคยเป็น co ตกแต่ง อยู่เครส พี่อั้ม ตอนนี้ออกจากศูนย์มา7ปีแล้ว ยังคิดถึงที่นั่นแทบทุกวัน เพราะผมลงสแปร์ 4 รอบ เข็ดมาก ตอนนี้ชีวิตห่างไกลยาไปเลยครับ ใครจำกันได้ทักทายกันหน่อยนะครับ
ปล. เหมือนเวรกรรมครับ ตอนนี้น้องชายผมติดยาครับต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก อยากจะล็อคน้องเข้าไปครับ แล้วผมจะมีสิทธิได้เข้าไปเยี่ยมน้องได้มั้ยครับ

แฟน(แชมป์2) กล่าวว่า...

13นี้อย่าลืมไปประชุมนะคะ

ถึงตอนนี้ยังไม่มี่เยี่ยมแฟนแต่ก็ได้สิทธิ์ส่งจดหมายแระก็โทรแล้วดีใจคะ
รอบนี้รอบที่3ที่เค้าไปแต่ได้สิทธิ์โทรเร็วกว่าปกติแสดงว่าเค้าทำตัวดีใช่ไหมคะ

เกศ CO ความสะอาด กล่าวว่า...

พอดีผมเข้าไปรอบสองตอนปี 46 น่ะครับคุณ เธียร อาท1 น่าจะไม่ทันคุณอาร์ทนะ แต่ตอนนั้นเข้าไปก้อมี 2 บ้านแล้วครับ คือบ้านเด็ก และ บ้านผู้ใหญ่ครับ ส่วนหม่อม 1 นี่อยู่บ้านผู้ใหญ่หรือปล่าวครับ
มีอะไรก้อ M มาคุยกันบ้างนะครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน อยากคุยกับทุกคนครับ
G.MUGEN@hotmail.com ครับ

เกศ co ความสะอาด กล่าวว่า...

โอ๊ค1 รัตนพล ยศเทียม เยเป็นชิพด้วยหรือปล่าวครับ

เกศ co ความสะอาด กล่าวว่า...

โอ๊ค1 รัตนพล ยศเทียม เคยเป็นชิพด้วยหรือปล่าวครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีคะพอดีแฟนหนูเพิ่งไปอยู่ได้ประมาณ4เดือนกะอีก24วันเท่าที่ฟังพี่สาวเค้าพี่เค้าก้อบอกว่าเค้าดีขึ้นและเมื่อวันที่14กุมภาที่ผ่านมาหนูไปเยี่ยมเค้ามาครั้งแรกที่ได้เจอดีใจมากเท่าที่ดูเค้าก็ดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นกว่าเดิมคิดว่าเราคงเยี่ยมเค้าได้แล้วแต่พอกลับมาพี่สาวเค้าบอกว่าพี่เลี้ยงโทรมาหาแม่เค้าว่าวันนี้คนที่ไปเยี่ยมเค้าคือใครเค้าบอกว่าจิงๆยังไม่ให้สิทธิ์แฟนเยี่ยมแต่พี่เลี้ยงเค้าก้อบอกว่าไม่เปนไรแต่พอมาวันอังคารพี่สาวเค้าบอกว่าเค้าโดนทำโทดเพราะเรื่องที่เราไปเยี่ยมพอดีวันนั้นพี่เลี้ยงเค้าเดย์ออฟเค้าเป็นคนไปบอกพี่เลี้ยงเองว่าเราไปแต่เค้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะไงเราก้อมาแล้วทางที่บ้านเค้าก้อไม่ได้เครียดอะไรที่เค้าโดนทำโทดก้อดีรู้สึกดีที่เค้ากล้ายอมรับผิดกล้ายอมรับในสิ่งที่เค้าได้ทำลงไปแต่เค้าบอกว่าเค้ายังโทรมาที่บ้านได้ไปเยี่ยมได้ตอนแรกเค้าบอกว่าเยี่ยมได้อาทิดเว้นอาทิดแล้ว และอาทิดหน้าเค้ามีสิทธิ์เยี่ยมเราอยากไปแต่ไม่รู้จะไปดีมั้ยเพราะยังรู้สึกผิดที่เป็นเพราะเราเค้าเลยโดนทำโทดและอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เค้าถึงจะมีสิทธิ์โทรหรือเขียนจดหมายหาแฟนได้คะ แล้วครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมเค้าได้มั้ยหรือว่าเราจะเขียนจดหมายไปบ้างได้มั้ยคะ

JOYSY กล่าวว่า...

อยากถามว่าวันเกิด ทางศูนย์เขาจะให้เข้าเยี่ยมไหมตั้งแต่ไปทางศูนย์ยังไม่ให้เข้าเยี่ยมเลย

หัวอกเดียวกัน กล่าวว่า...

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 53 อย่าลืมไปประชุมนะ อยากรู้อะไร จะได้สอบถามได้ทุกเรื่องที่สงสัย

amfetamine กล่าวว่า...

ผม ด้วย อยู่รอบเเรกตอน มกราคม ปี 51 อยู่ 1 ปี 2 เดือน ออกมาได้ ประมาน 1 ปี ก้อไป อีกรอบ ตอน มกราคม 53 แต่ รอบนี้ งง เลยอยู่ 1 เดือน 15 วันเอง ผมชื่อ อิงค์ ครับ อยากคุยแอดมาครับ ink_kp@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณศูนย์มากนะที่ทำให้ผีเปนคนคับ

เกศ co ความสะอาด ปี 46-47 กล่าวว่า...

อยากจะฝากพี่น้องทุกคนครับ อย่าลืมเตือนสติตัวเองเสมอนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ประสบการณ์ที่เราจะต้องจดจำ และ เอามาบอกสอนตัวเราไปชั่วชีวิต พวกเราเสียมาเยอะแล้ว ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าเถิดครับ

เกศ CO ความสะอาดปี 46-47 กล่าวว่า...

ฝากอีกเรื่องนึงครับ ผมพร้อมจะคุย และ ปรึกษากับพี่น้องทุกคนเสมอครับ ผมคิดถึงทุกคนครับ
โทรมาก็ได้ครับ 081-806-2529
เกศ สมชาย ตระการจันทร์สิริ CO ความสะอาด1 ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เว็บไซต์ศูนย์เกิดใหม่มีแล้ว มีเว็บบอร์ดให้พูดคุยด้วยเชิญเด็กศูนย์ไปพูดคุย หรือใครสงสัยเรื่องอะไรเข้าไปสอบถามทางเว็บได้ครับ
website : http://rebirth-center.org

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://rebirth-center.org

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เว็บบอร์ดศูนย์เกิดใหม่คลิ๊กเลย

เกศ Co จำได้อยู่ 555 ตัวดำเป็นเทควันโด ใช่มิ

เกศ CO ความสะอาด กล่าวว่า...

ใช่แล้วครับ หรือ เพื่อนๆเรียกว่า เกศโลโซ น่ะ อิอิ ไม่ทราบว่านั่นใครครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากให้ปรับปรุงเว๊บฯ ของศูนย์ฯให้สามารถสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่ที่ฟื้นฟูฯ ได้ตลอดเวลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แต่ผมเห็นว่ามีคนตอบทุกคำถามนะครับ เข้าไปดูมาแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผม....อยู่...มา...1.ปี3..เดือน ...โดนดองน่ะ...เป็น head ธุรการ..รุ่นพี่ ปาร์ม st.ฟามสะอาดน่ะ ....ผมทันรุ่นพี่เก่ง4 ด้วย โครตชอบพี่เค้าโด้สแปร ..เลย.555+ จำได้ไม่ลืม55+ ผม..อยู่เครส..พี่..เรส..คับ ...ชือ.ต้น..ห้อยยย......ทุกวันนี้ก็ยังมีnext นิดๆหน่อยๆน่ะคับ555+ แต่ก็..มีคนไห้ความเคารพ มากกว่าก่อนที่ไปอยู่ ที่มีแต่คนมองผมเปนแค่ไอ กากขี้ น่ะ คับ ผมรัก0นี้คับ มีแต่ ความทรงจำที่ หน้าจดจำคับ....ต้นห้อยยย

moo_10935 กล่าวว่า...

หวาดดีคับผมเอ็มเปรี้ยวคับผมอยู่ศูนย์ปี43-44อยู่เครสพี่อั้มคับพี่ชายผมสมยศไครจำได้มั้งคับเปงสแป7ครั้งใส่โซ่ตวน5ครั้งผมไม่เคยคิดหนีเลยนะแต่ที่โดนล๊อกล้อบ่อยเพราะกวนตีไงคับไอตี๋หนุ่ยไอโจเจอหมดอะอาจานเต็กก็เจอแต่อยากเจออารท์เทียนคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เว็บศูนย์ครับ
http://rebirth-center.org

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมจำเอ็มเปรี้ยวได้คับลงสแปเรื่องที่เป็นขี้กาก แล้วบอกว่าเป็นงูสวัสใช้ปะคับ มีพี่ชื่อโก้ สมยศ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้เอ็มเรารู้จัก แต่ต้องถามว่ารู้จัก เธียร(อาท1)รึเปล่า ส่วนโก้เคยเจอที่สวนจัตตุจักรนะ เป็นงัยบ้าง สบายดีไหม ถ้าอยากเจอ sthien811@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอ็มโว๊ย add ด้วยเร็วๆหน่อยนะ จะไปต่างจังหวัด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เบอร์โทร อาร์ท1(เธียร) 0811970818 ใครรู้จัก อาร์ท2นภา อยากเจอมันว่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

555555555 ไอ้ 2คนบนหัวเนี้บยังอยู่อีกเหรอ ไอเอ็มมึงจะมาร้านกูนานและนะ จนร้านกูปิดไปและสาดดด โจ เทน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอ้าใครรู้จักผมแอดมาเลย โจเทน แล้วเปลี่ยนแปลนลงรี
jo_boy22@hotmail.com จำได้หลายคนเลย ทั้งโอ๊ค อาท เอ็ม มาริษ ไอเอ็มเปรี้ยว อิอ๊อด เอก

ถึงแฟนแชมป์ กล่าวว่า...

ครับเขาทำตัวดี--แต่ต้องลำบากหน่อย----เพราะเขากลับมารอบ3อ่ะครับ--เปงกำลังจัยหั้ยน๊ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ หนูแฟน นุ (ธานัท ม่วงคุ้ม)อยากทราบว่าตอนนี้เค้าเปงยังไงบ้างค่ะ แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเข้าเยี่ยมได้ล่ะค่ะ แล้วต้องอยู่ในนั้นนานเท่าไรถึงจะได้ออกมาค่ะ ฝากพี่ๆช่วยดูแลเค้าด้วยนะค่ะ ฝากบอกเค้าด้วยว่าหนูคิดถึงมากๆๆๆๆๆ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ :)))) )))

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าเค้าปรับเปลี่ยนได้ ระดับหนึ่ง เค้าจะได้สิทธิ์เขียนจดหมายหาผู้ปกครองใช่ไหมค่ะ แล้วถ้าเราเขียนหาเค้า เค้าจะได้อ่านรึป่าวค่ะ

เกศ CO ความสะอาด กล่าวว่า...

อย่าลืมนะครับพี่น้องทุกคนไปคุยกันในเวปบอร์ดศูนย์เกิดใหม่กันได้นะครับ ตอนนี้เรากำลังรวมตัวกันอีกครั้ง ในบรรดาเด็กศูนย์เกิดมหท่ที่ผ่านการอบรมไปแล้วชื่อว่า เด็กศูนย์คลับ มีการจัดกิจกรรมมิทติ้งกันด้วยไปคุยกันนะครับ
http://rebirth-center.org/index.php

เกศ CO ความสะอาด กล่าวว่า...

ส่วนคุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผู้ปรกครองท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามเกี่ยวกับศูนย์เกิดใหม่ ผมยินดีให้คำแนะนำเต็มที่เลยนะครับ
เว็ปไซค์ศูนย์เกิดใหม่นะครับ
http://rebirth-center.org/index.php
หรือติดต่อผมที่เบอร์โทรนี้นะครับ
เกศ 081-806-2529

JOYSY กล่าวว่า...

อืม.วันนี้เราได้ไปเยี่ยมจ๊อบ( แฟน )มาด้วยคนเยอะมากเลย เป็นงานวันแม่ ซึ้งมากๆๆ ทุกคนร้องไห้หมดเลยทำเอาเราก็น้ำตาไหลไปด้วยเลย แต่เราเจอกานแค่แป๊ปเดียวเองยังไม่ทันหายคิดถึงเลย พี่เต๋อก็ให้คนเดินมาบอกว่า ให้แฟนไปรอข้างนอกก่อนทำให้เราต้องเดินมารอที่รถพ่อ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้เห็นน่ากันแล้ว หลังจากที่ไม่ได้เห็นน่านานมากและไม่ได้คุยกันนานมาก จ๊อบอ้วนขึ้นเยอะมากเลย เราดูท่าทางเขาเริ่มจะมีความสุขแล้ว แต่มีน่าเศร้าอยู่พักนึงตอนที่พี่เขาเดินมาบอกอะดิ พ่อกับแม่บอกว่าจ๊อบกินอะไรไม่ลงเลยไม่ยอมกินอะไร เพราะมันกินไม่ลงหลังจากที่เราเดินจากมา แต่พ่อกับแม่บอกว่าจะมารับเขาวันเกิดพ่อที่จะถึงนี้รออีกประมาณ 2 เดือนก็ออกมาแล้ว
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะรอเขากับมาและวันที่ออกจากศูนย์เราก็จะไปรับเขากับมาด้วย ถ้าใครรู้จักจ๊อบ (สุวิชา )ก็ฝากบอกความคิดถึงไปด้วยแหละกานน่ะ ขอบคุณมากๆๆๆจริงๆๆ วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลย ขอบคุณพี่เต๋อมากสำหรับการรอเจอในวันนี้ ถึงพี่จะให้เจอกันแค่แป๊ปเดียวเอง (โกดนิดหน่อย )แต่ก็เข้าใจพี่อะน่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ..หนูแฟน อิฐ(วีระศักดิ์ ปิดตาสังข์)อยากทราบว่าตอนนี้เค้าเป็นอย่างไรบ้างค่ะสบายดีหรือปล่าว และเค้าต้องอยู่ในนั้นอีกนานเท่าไรค่ะ หนูไม่มีทางเลือกแล้วค่ะไม่ได้คุยกันต้องหลายวันแล้ว คิดถึงเค้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหนูก็เลยลองโพสมาค่ะ ฝากบอกเค้าด้วยนะค่ะว่าหนูรักและคิดถึงเค้ามากๆๆๆค่ะและจะรอเค้าจนกว่าเค้าจะกลับมาค่ะ ฝากบอกด้วยนะค่ะ
ก็เค้านั่นคือชีวิต
ก็เค้านั่นคือทุกอย่าง
ก็เค้านั่นคือความหวัง
ก็เค้าคือลมหายใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หวัดดี ผม พศวรรธน์ แชมป์ 2 อ่า อยู่ ตอน 50
ตอนนี้ ๆ อยาก คุยกะเพื่อนๆ บ้าง เห็น หลายคน
กับ รอบ2 เราก้อไม่ต่างกัน หรอก แต่ แค่ ไปที่อื่น
เพราะ อยากรุเรื่อง ทำ กลุ่ม ของสายพี่นาวี
ไปรับ จาก คนที่day top หลายคนอยู่
ก้อ พอเข้าใจตัวเองระดับ หนึ่ง แต่ชีวิต หลังเลิกยานี่ไม่ง่ายเลย เจอ กว่าเบื่อ เหงา โดดเดี่ยว ซะเยอะ แต่พยายามจะอยู่กับมันนะ โทษที ขอแชร์ริ่ง หน่อยละ กัน
ไม่รุจะ พูดกะครายๆ ตอนนี้ ตี3 จา4ละ ถือ ว่า เปน
E.M ละกัน เพื่อจาดีขึ้น แทนการพูดออก เพระไม่ อยากกลับไปเจอความรู้สึก เดิมๆ อีก
ปล.ครายจำได้ก้อ พิมทักกันหน่อยนะ ๆ
จาแวะมาดูบ่อยๆ นะฮะ

ต้อม ตัดยา กล่าวว่า...

มา ทัก พี่ เกศ โลโซ อิอิ

และ ทักทาย เพิ่ล ๆ ชาว รีเบิร์ด ทุกๆ คน นะ

ม่าย รุ มา ก่อน นะ เนี่ย ว่า มี เวปบอร์ด ของ ศูนย์

งั้น มา ทัก นาน แล้ว เคย ยุ ปี 46-50

เปน รีตัดยา และ คบแปลน และ กลับ นะ

และ ทัน ไอ้ บอย แหวว ทัน อีก หลาย ๆ คน อิอิ

มา ติดต่อ กันนะ เพิ่ล ๆ ตอนนี้ สบาย ดี

ยัง ม่าย พลาด เหมือน ดั่ง ที่ ใคร หลาย ๆ

คน คิด เอา ไว้ นะ เปน พนักงานรัฐ ยุ น่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีคร๊ อยากรู้ว่า ต๋อง2 (ชาญยุทธ ชูทอง ) เป็นงัยบ้างสบายดีป่ะค่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคิดถึงเขามากๆๆๆๆๆๆๆ เลยมะเจอกันจะ 2 เดือนแล้วรอสิทที่จะไปเยี่ยมอยุ่อ่ะ

อุ๋ย //* กล่าวว่า...

พี่กัสนี่อุ๋ยแฟนของต๋อง2(ชาญยุทธ ชูทอง)ฝากดูมันด้วยนะและฝากบอกต๋องด้วยนะว่าอุ๋ยคิดถึง

เกศ CO ความสะอาด กล่าวว่า...

ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ รวมถึง ต้อม ตัดยาด้วยครับ
อย่าลืมไปคุยกันได้ในเวปบอร์ดศูนย์เกิดใหม่นะครับ

อุ๋ย แฟน ( ต๋อง2 ) กล่าวว่า...

ต๋อง 2 เป็นงัยบ้างค่ะ พี่กัส ! สบายดีมั้ย เขาทำตัวดีมั้ยอ่ะค่ะ ฝากดูเขาด้วยนะค่ะฝากบอกเขาด้วยว่าอุ๋ยคิดถึงมากๆๆ มะไหร่จะได้สิทเยี่ยมสิทโทหาสักทีอ่ะค่ะ คิดถึงจะเป็น บ้า! อยู่แล้วนร๊า พี่กัส

อุ๋ย แฟน (ต๋อง 2 ) กล่าวว่า...

เค้าน่าจะมีผู้หญิงอยู่ด้วยโน๊ะ

จะได้ไปอยู่มั้ง 555

คิดถึง (ต๋อง2) มากๆเลย

พี่กัสฝากดูด้วยนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรา มีความรู้สึกว่า ศูนย์ ชาย ดีมากๆๆๆ ถ้าเปรียบเทียบกับศูนย์หญิง เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ หญิง ทำตัวไม่หน้า เคารพ ยำเกรง ดี แต่ใช้ อำนาจ ในทางที่ผิด เป็นบางคน เท่านั้นนะ ขอย้ำ ว่าเป็นบางคน โยเฉพราะ เจ้าหน้าที่ที่มีชื่อ ย่อ ป. ตื่นสายมากๆ เล่นเอาเกือบเที่ยง ตื่นสายยังไมพอ วันๆนั่งเล่นแต่คอมพิวเตอร์ และสูบบุหรี่ นี่น่ะหรือ ต้นแบบที่ดีๆ สำหรับคนที่จะมาเลิกยา
สั่งงานให้เด็กทำ ไม่ได้คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย บางคนถึงกับไม่ไหวเลยก็มี ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ใครที่ได้เป็นคนโปรดของเจ้าหน้าที่ก็จะได้เป็นอยู่อย่างนั้น ที่พูมาไม่ได้เป็นการ ด่า หรือว่าหรอกนะ มันเปนการบอกถึงข้อบกพร่องมากกว่า เจ้าหน้าที่ที่ดี นั้นก็มี แต่ว่าน้อย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เราทุกคนเกิดมาเป็นคน มีสิทธิทั้งหมดเท่าเทียมกัน เรารักซิตเตอร์ทั้งสองท่านผู้ที่ก่อตั้งศูนย์มาก แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไป กดระเบียบ บีบรัดเกินไปรึเปล่า ใช้วิธีการทำโทษแบบ ป่าเถื่อนจริงๆ โซ่ เอาไว้ล่ามสุนัขเถอะ อย่าเอามาใช้กับเรา เราเป็นคน พ่อแม่เรายังไม่เคยทำกันเราแบบนี้เลย แล้วเจ้าหน้าที่เป็นใคร ไม่ใช่คนในครอบครัวเราเลยซักนิด มาเอาเราไปล่ามติดกับเสา เรามีหัวใจ ถึงแม้เราจะทำผิด เจ้าหน้าที่(บางคน) ก็เลือกกินแต่ของดีๆก่อน เทรน บางคน ก็ ชอบหาเรื่องเด็ก ยังมีนิสัยที่ยังไม่ควรเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดอยู่มาก ถ้าไม่ชอบใคร ก็ อย่าเอา อำนาจมาใช้ในทางที่ผิด สงสารคนอื่นๆเถอะ เค้าต้องการมาเลิดยา ไม่ใช่มาทรมาน พ่อแม่เค้าย่อมไม่อยากให้ลูกลำบาก ลูกใครๆ ก็รัก เจ้าหน้าที่อย่าอ้างว่าการทำโทษแบบป่าเถื่อนนี้ เป็นการช่วยเหลือเค้า มันจะเป็นการทำร้ายเค้ามากกว่า เราอยากให้ศูนย์ดี เหมือนเมื่อก่อน เราเป็นคนนึงที่เคยอยู่ศูนย์ เราอยากให้ศูนย์พัฒนา (เจ้าหน้าที่บางคนก็ดี ถึงดีมาก ที่เราไม่เฟลจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะ คำสอนดีๆของพี่เค้า)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักซิสเตอร์ ราฟาแอล กะ ซิสเตอร์โรสมากค่ะ หนูไม่ได้มาให้ร้ายศูนย์ แต่ว่าหนูอยากให้ที่ศูนย์ปรับปรุง อยากให้ศูนย์ดี ขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้ดีไม่อาจมีแค่ที่ศูนย์ คงไม่รู้เบื้องหลังความเลวทรามที่ทำไว้กะคนที่เสียเงิน เข้าไปบำบัดมีไหมการเครพผุ้ใหญ่ที่นั้นไม่มีเงินก็มองเหมือนหมูหมาไม่ประจบก็ได้เปนแค่ทาสรับใช่ตีหน้าเข้าหากันก็เก่งใครไม่เก่งก็แดกแฟ้บแหอะ ที่นั่นต้องตี2หน้าอยากบอกไว้สำหรับคนโง่บางคนเราจะไม่ไปโง่อีก พอสักทีเถอะsister ดูดเงินไปเยอะแล้วคงพอสร้างตัวได้แล้วสินะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ในศูนย์ให้อะไรดีดีเย้อะเลยค้ะ สอนอะไรดีดีให้เด็กเยอะแย้ะ ยิ่งการตอแหล โกหก นี่อันดับหนึ่งเลยน้ะ ก้อไม่เข้าใจว่าทำไมศูนย์ถึงไม่มีคนใช้ คนสวน ทั้งๆๆที่เราก้อจ่ายเงินน้ะ แล้วเงินที่เราจ่ายไปพวกแมร่งเอาไปทำห่าไรหมดก้อไม่รุ้ ที่จริงไม่อยากด่าด้วยคำหยาบคายหรอก แต่เหนคอมเม้นที่มันกระแดะ รักศุนย์แล้วมันหมั่นไส้อ้ะ ศูนย์ชายเราไม่รุ้นะ แต่ว่าศูนย์หญิงอ้ะ อย่าเอาลูกหรือคนรุ้จักเข้าไปเลยนะ ออกมาจะยิ่งเสียคน เพราะในนั้นสอนแต่สิ่งที่เห็นแก่ตัว ใครที่ไม่ตอแหลหรือไม่แสร้งทำเป็นดี ทำเป็นรักศูนย์ ก้อจาเดือดร้อน สวนคนที่เป็นตัวของตัวเองนิสัยอาดไม่ดีมาก แต่ไม่สร้างภาพ ก้อจาโดนแกล้งโดนใช้งานหนักๆๆ เราเองก้อไม่ใช่ลูกคุณหนูอะไรนะ แต่ที่เนี่ยยิ่งกว่านรกอีก เจ้าหน้าที่แต่ละคน มีดีมีเลวคละกันไป แล้วแต่คนจะมอง ซิสเตอร์ที่นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย ไม่รุ้ว่าเรียก ซิสเตอร์ได้ยังไง ปากไม่ดี ไม่สำรวม สบายเกินลงพุงทั้งนั้น

แต่ไปอยุ่ในนั้นก้อดีอย่างนะ ทำให้เราใส่หน้ากากเก่งขึ้น เล่นบทตอแหล หรือบทประจบได้ชนะเลิศเลยอ้ะ เพราะคนที่มานได้ตำแหน่งสูงๆแต่ละคนก้อจาบ้ายอ ก้อไม่เข้าใจเลย ศูนย์เกิดใหม่ ห่วยแตก การดูแล ห่วยแตก เฮ้อยิ่งพิมยิ่งมันมือ
เอาเปนว่า ไม่มีไรดีแระกัน

ปล. สำหรับคนที่ได้ดีก้อดีใจด้วย คุณคงโดนล้างสมองไปมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนนี้ผมแย่มาก ช่วยผมที ผมอยู่ปีที่ไอ้แป้วหนี ที่อยู่มีพี่โป้งพีระศิทธิ์ ปลา วินเสนา ปั้ม พี่เอดินแดงเป็นram ตูน ตั้ว ม.เศรษฐกิจ ขอเบอร์คนปรึกษาด้วยด่วน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันยอมรับว่าที่ศูนย์เกิดใหม่นี้ดีมาก ๆ ทำให้เด็กใจเย็นมีความคิดความอ่าน มีระเบียบ จะว่าแล้วเด็กที่ศูนย์เกิดใหม่ชายที่ดิฉันไป (ไปเยี่ยมหลานมา)สุภาพเรียบร้อยทุกคน ดิฉันยอมรับว่าที่นี่เขาสอนเด็กให้ดีได้จริง ๆ ตอนนี้หลานดิฉันใจเย็นขึ้นมาก รู้จักรักพ่อรักแม่มากขึ้น มีความคิดดีขึ้นอย่างมาก ท่านที่บุตรหลานเสพยา แล้วนึกไม่ออกว่าจะเอาไปรักษาที่ไหน ดิฉันขอแนะนำว่าให้เอาไปที่ศูนย์เกิดใหม่เถอะค่ะ แล้วเราจะได้ลูกเรากลับคืนมา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้แดงขี้หี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สำหรับคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์ ได้รับประสบการณ์ดีๆ
ได้ปรับเปลี่ยนตัวเอง ได้เข้าใจความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ได้รู้ถึงสาเหตุและข้อผิดพลาดของตัวเอง
นั่นแสดงว่าพวกคุณได้ยอมรับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเอง ยอมรับว่าผิด ว่าตัวเองหลงทางกำลังอยู่ในหนทางที่มืดมน แล้วหาทางไม่ออก แล้วใช้ยาเป็นที่พึ่งจนกระทั่งติดยานั้นแล้วไม่สามารถเลิกมันได้ จนกระทั่งทำให้คุณหมดอนาคต หมดทุกสิ่งทุกอย่าง และจนกระทั่งคนๆนึงได้ยื่นมือมาดึงคุณออกมาจากที่มืดมน ที่ๆผิดหลง นั่นก็คือคนที่รักคุณมากที่สุด คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณเอง พวกคุณควรจะขอบพระคุณท่านที่ไม่ปล่อยให้คุณเสพยาจนบ้า ไม่มีสติ ไม่มีอนาคต หรือจนสายเกินแก้ ท่านนำพวกคุณมาบำบัดรักษา ไม่ว่าที่ใดก็ตามคุณควรเคารพกฏเกณฑ์ที่ๆแห่งนั้นมีไว้ ถ้าหากว่าคุณเคารพกฏและยอมรับผิดในสิ่งที่คุณทำผิด คุณก็จะสามารถอยู่กับมันได้ และคุณก็จะสามารถทำได้ดีด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่ติดยา ลูกที่เกเรติดเพื่อนแล้วนำลูกมาบำบัดที่ศูนย์เกิดใหม่ ศูนย์เกิดใหม่สามารถช่วยทำให้ลูกหลานของท่านเป็นคนดีได้ เข้าใจตัวเองได้ นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ที่สำคัญก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกหลานของท่านเอง เมื่อพวกเขาได้เรียนรู้จักตัวเอง พฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเอง เขายอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากน้อยแค่ไหน เขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่า มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเด็กด้วย และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือปัญหาครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่แตกแยก ก็มีส่วน ทำให้เด็กหันไปพึ่งยาเสพติดได้
ที่ศูนย์เกิดใหม่เคร่งครัด มีกฏระเบียบวินัยมาก เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทำตามกฏที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ย่อมต้องรับผลที่ตนได้กระทำไว้ คนที่มีความสุขกับการอยู่ที่ศูนย์ก็คือคนที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง พร้อมที่จะเป็นคนดี เป็นคนใหม่ และเป็นคนที่มีศักยภาพ มากกว่าคน ที่ไม่ผ่านการฝึกฝนเลย

เกศ co ตวามสะอาด กล่าวว่า...

ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับ
คุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผู้ปรกครองท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามเกี่ยวกับศูนย์เกิดใหม่ ผมยินดีให้คำแนะนำเต็มที่เลยนะครับ
เว็ปไซค์ศูนย์เกิดใหม่นะครับ
http://rebirth-center.org/index.php
หรือติดต่อผมที่เบอร์โทรนี้นะครับ
เกศ 081-806-2529

Natcha กล่าวว่า...

หลานชายไม่ได้ติดยา แต่ติดนิสัยด่าพ่อ ด่าแม่ ดื้อรั้น ติดเพื่อน พ่อ แม่ สั่งสอนก็ไม่ฟัง เถียง ด่า ตลอดเวลา เรียนอยู่ ม 2 ไปเรียนก็หนีเรียน จนคุณครูต้องเชิญออก ตอนนี้พี่ชายกลุ้มใจมาก เลยจากจะส่งไปอยู่ที่ศูนย์ฯ ได้มั้ยคะ แล้วต้องทำยังไงบ้าง ช่วนแนะนำหน่อยเถอะค่ะ ส่งสารพี่ชายมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ท็อป คับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผม ท็อปreเก่าสบายดีคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับ ชื่อปังนะครับเคยอยู่บ้านรีเอนทรีอยูมา2ปีครับ
ใครรู้จักผมก็ติดต่อหรือลิงค์ความคิดเห็นผมก็ได้ครับมาหาผมหน่อยนะครับคิดถึงทุกคนอยู่นั้น ไม่ได้ไปเยี่ยมตั้งนานเเหละจะเป็นปีก็ว่าได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณคุณพ่อสถิต และซิสเตอร์ ราฟาแอล กะ ซิสเตอร์ โรสมาก ที่ได้อบรบสั่งสอนผมมา ถ้าผมมีโอกาศผมจะไปช่วยเหลือศูนย์เกิดใหม่คับ......มงคล - หมง

baszzkung กล่าวว่า...

ไอ้ที่เราดร็อปสลิป ล้วตะโกนใส่กันเช่น
โกด เกียด โมโห หมั่นไส้ เค้าเรียกว่าอะไรนะคับ
ออกมาตั้ง 10 กว่าปีแล้วลืมๆ...ตอนนั้นยังเด็ก
อยู่มากคับอยู่บ้านเด็กอยู่เลย เด๋วนี้ยังมีอยู่มั้ยคับบ้านเด็ก ผมอยู่เครสพี่ก้อง(ที่หน้าเหมือนหนุ่ยวงกะลา)ชื่อ "อัจฉริยะ" รู้จักป่าว 55+

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมเข้าไปอยู่ประมาณ ปี2538-2539 ผ่านรีเอ็นทรี พอดีนึกถึงศูนย์ เลยเข้ามาอ่านครับ ก็พึงได้รู้ว่า พี่นาวี เสียชีวิตแล้ว โดยส่วนตัวผม ได้อยู่กับพี่นาวี ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอยู่ อยากให้พี่ไปดีคับ
ด้วยความรำลึกที่ดี ต่อศูนย์เกิดใหม่ และพี่นาวีครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผม เต๋อ st นะครับ อยากจะบอกว่า ใครสนับสนุนเอาไอเหี้ยเปิ้ลขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดวะ ขนาดกูเป็นเจ้าหน้าที่กูยังเกลียดขี้หน้าแม้งเลย วันวันเจอแต่แม้งไอเหี้ยอ้วนเปิ้ลเดินrunกลุ่มประชุมเช้าหน้าโง่โง่ เห็นแล้วหมั่นไส้แต่เพราะมีtcเลยตบแม้งไม่ได้ อยากบอกว่าแม้งพอเป็นstแล้วแม้งโคตรสร้างภาพกับลูกเคสเลยไอเหี้ยสร้างภาพเก่งฉิบหาย แม้งเลียแข้งเลียขา พี่แดง องอาจ ไอเหี้ย หมั่ไส้ สัสอ้วนเอ้ย

ยุทธนา กรรณสูตร P'เต๋อST

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เปิิลแม้งเสียงดัง ไม่ชอบ อยู่ทันแม้งเปง สมาชิก สร้างภาพ ส่วนไอ้อ๊อด ควย เชียง หน้าหมา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใครมีเบอร์ไอ้อ๊อด ม้าง รู้จักบ้านแม้งมั้ง กูโคตรอยากเจอแม้งเลย เดวมึงได้รู้แน่ว่ากูเป็นใคร ไอ้หน้าตัวเมีย

Ploy Wachananont กล่าวว่า...

ขอ Web site ของศูนย์เกิดใหม่หน่อยค่ะ หรือ Facebook ก็ได้ค่ะ ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้อ๊อดหัวหยิก ไอ้อ๊อดหัวควย ใหรช่วยกรุณาส่งเบอร์ไอ้ เตี้ยอีสานบ้านลาวอ๊อด ให้กูหน่อยว่ะ กูจะส่งลูกตะกั่วให้แม้งแดก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมไม้รู้ครับ เพราะผมเป็นเด็ก คอมมูนิต้า
แต่ยินดีกับทุกคนด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักศูนย์เกิดใหม่มากค่ะ: เพราะทุกคนที่ดูแลเรา เค้าปวดหัว และหัวหมุน เพราะอยากให้เรากลับใจ สร้างโลกใหม่ในสังคม ........ อายุของคุณทุกคนที่อยู่ใน ศูนย์ คุณต้องรู้ และตระหนักว่า และ สกด คำว่า " ความรับผิดชอบ" ให้เป็นนะครับ.....

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผม แม็ก 2 Ram คสอ. เป็นลูกเคสพี่กัสst. คิดถึงพี่ๆstทุกคน ผมอยู่ประมานปี52 ชุด ไอพอส ไอเอก ไออรรณ2 ไอปลา ไอดี วีรกรรมคือsp ริมโบ แยกชุด ธรรมดา รวมกันโดนไป3เดือน contact ยกบ้าน Re.ก็ด้วย รวมๆแล้วประมานเกือบ 50คน จำจนตาย!!!

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใครก็ได้ช่วยเล่าเรื่องของ อ๊อดst นาย พันธ์ศักดิ์ ม่วงทอง ให้ฟังหน่อย เห็นด้านบนบอกว่า หนีกลับตอนเข้าเวร เรื่องเป็นมายังไง

ไอ้อ๊อดนี่วีรกรรมเยอะใช่ย่อยเลยนะ เคยทั้งจะไปหลอกฟันแฟนลูกเคสตัวเอง และอีกสารพัด พวกเจ้าหน้าที่รุ่นเดียวกับมันมาเล่าให้ฟังว่า ตอนเป็นเจ้าหน้าที่กับไอ้อ๊อด มันเห็นแก่ตัวมากๆ ขี้เกียจสันหลังยาว เจ้าหน้าที่คนอื่่นๆเกลียดมันมากๆ ผ้าปูเตียงมันเองในบ้าน staff ก็นอนมาเป็นปีๆไม่เคยเปลี่ยนซัก

ตอนที่มันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ มันไม่เคยตั้งใจเลย ที่มันทำเพราะเเรื่องเดียวเลยคือ "เงิน"

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นี่ใครครับ

บ้านไอ้อ๊อดรู้แต่ว่าอยู่ที่ จ.ชัยนาท ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เล่าเรื่องไอ้อ๊อดเชียงให้ฟังหน่อยครับ มันเชียงไปช่วงปีไหนครับ
ไอ้นี่มันเป็นตำนานปูชนียบุคคลที่คบไม่่ได้เลยครับ นิสัยมันแย่มากๆ แต่ตอนนั้นมันกลัวแค่พี่แดงกับพี่แจ๊ค ถ้าเป็นพี่จ๊งพี่เดช ไอ้อ๊อดแม่งเถียงแหลกเลย

เกศ CO ความสะอาด กล่าวว่า...

ยินดีที่ได้รู้จัก และเพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ทุกท่านนะครับ

ผมชื่อเกศครับ ผมเป็นคนนึงที่เคยเข้าไปบำบัด และ ใช้ชีวิตที่ศูนย์เกิดใหม่แห่งนี้ ตอนปี 2546 จนปัจจุบันสามารถดำเนินชีวิตในประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดอีกต่อไป

คุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผู้ปรกครองท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามเกี่ยวกับศูนย์เกิดใหม่ ผมยินดีให้คำแนะนำเต็มที่เลยนะครับ

E-Mail G.MUGEN@Hotmail.com
หรือติดต่อผมที่เบอร์โทรนี้นะครับ
เกศ 081-806-2529

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

@เกศ co ความสะอาด

เป็นเรื่องที่ดีที่จะให้คำปรึกษากับเหล่าผู้ปกครอง แต่รบกวนช่วยสะกดภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยครับ "ผู้ปกครอง" ไม่ใช่ผู้"ปรก"ครอง จะว่าพิมพ์ผิดก็ไม่น่าใช่ เพราะข้อความอื่นๆด้านบนจนไปถึงปีก่อนๆ ก็พิมพ์เป็น "ปรก"ครอง หมดเลย

ด้วยความเคารพ

«เก่าที่สุด ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 216   ใหม่กว่า› ใหม่ที่สุด»