วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการชุมชนเข้มแข็งและมอบธงพลังแผ่นดิน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

 พิธีมอบธงสัญญาลักษณ์พลังแผ่นดิน ภายใต้โครงการชุมชนเข้มแข็ง โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรเมืองราชบุรี กับชุมชนตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ 4 เพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน

ที่หอประชุมประชาคมเลขวัฒนะโรจน์ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ นายเจน รัตนพิเชษฐฏชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญญาลักษณ์พลังแผ่นดิน ให้กับชาวบ้านในชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระราชวรเมธี เจ้าอาวาสวัดเขาวัง ได้เทศนาเรื่องยาเสพติดในครั้งนี้ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อาคเนย์ แดงด้อมยุทธ ผกก.สภ.เมืองราชบุรี นายไกรลาศ รัตนโอฬาร นายอำเภอเมืองราชบุรี นายอรรถพล พระลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตอำเภอเมือง และแขกผู้มีเกยรติร่วมงานจำนวนมาก นายวิเชียร แคล้วคำพุฒ กำนันตำบลห้วยไผ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า

ต.ห้วยไผ่ โดยผู้นำชุมชน และคณะกรรมการ ได้เล็งถึงความสำคัญของโครงการชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการป้องกันอาชญากรรม ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด สำหรับหมู่ที่ 4 ต.ห้วยไผ่ มีประชากรจำนวนสิ้น 470 หลังคาเรือน โดยมีการคัดเลือกครัวเรือนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และลงมติรับรองครัวเรือนเป็นบ้านปลอดภัยจากยาเสพติด แล้วจำนวน 192 ครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่เหลือทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง คณะกรรมการหมู่บ้านจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปลอดยาเสพติดทุกครัวเรือนต่อไป

ด้าน พ.ต.ท.รอรัฐ เจริญพร สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองราชบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.อาคเนย์ แดงด้อมยุทธ ผกก.สภ.เมืองราชบุรี กล่าวว่า การจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งนั้น ต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้คนในชุมชนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ดังนั้นที่หมู่ 4 ต.ห้วยไผ่แห่งนี้ จึงเป็นชุมชนนำร่องในการจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็ง และจะขยายสู่ชุมชนอื่นๆใน อ.เมืองราชบุรีต่อไป

ส่วนนายวิเชียร แคล้วคำพุฒ กำนันตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ 4 เปิดเผยว่า ชาวบ้านหมู่ที่4ทุกคนได้ร่วมใจกันในการป้องกันยาเสพติด เพราะต้องการให้หมู่ที่4 ต.ห้วยไผ่ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ซึ่งส่วนตัวก็ดีใจที่ประชาชนหันมาสนใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด

สำหรับพิธีมอบธงสัญญาลักษณ์พลังแผ่นดินในครั้งนี้ เพื่อแสดงว่าบ้านหลังนั้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีครัวเรือนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วว่าเป็นครัวเรือนที่ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งสิ้น 192 ครัวเรือน
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
27/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: