วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรีแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

จ.ราชบุรีแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิรเมศร์ พันธุ์มณี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ผอ.สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี และนางสาวกฤตยา เปรมปราโมทย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

รวมทั้งมาตรการในการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ โดยมอบหมายให้ทุกอำเภอ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ พร้อมทั้งจัดตั้งจุดตรวจทั้ง 8 อำเภอ รวม 19 แห่ง โดยได้เน้นย้ำให้เข้มงวดใช้มาตรการทางกฎหมาย 3 เรื่อง ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกำหนด การดื่มสุรา และการไม่สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ยังมอบหมายให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ เดินสายตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ ในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อนำมาสรุปและวางแผนป้องกันต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังได้มอบนโยบายให้อำเภอและท้องถิ่น ที่จัดตั้งจุดบริการ ควรปรับเป็นจุดตรวจ เน้นเรื่องการขับรถเร็ว การดื่มสุรา และการไม่สวมหมวกนิรภัย สำหรับด้านการประชาสัมพันธ์นั้น จะดำเนินการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานทุกวันในช่วง7 วันอันตรายเวลา 14.00 น.โดยถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 85 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 82 ราย ผู้เสียชีวิต 11 ราย

โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 นี้ จังหวัดราชบุรีตั้งเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 5 โดยจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน 81 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บไม่เกิน 78 ราย และมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 ราย จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุออกจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยขบวนรถจาก ตำรวจภูธรจังหวัด ขนส่งจังหวัด อปพร. สาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายงดเหล้า และจังหวัดทหารบก รณรงค์ไปรอบเมืองราชบุรีภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
27/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035
ไม่มีความคิดเห็น: