วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผู้ประกอบการรถทัวร์ยืนยันความปลอดภัยของรถทัวร์ 2 ชั้น

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้กอบการรถทัวร์ออกมายืนยันถึงความปลอดภัย ในการใช้รถทัวร์ เพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

ผู้ประกอบการรถทัวร์ขนาดสองชั้นในจังหวัดราชบุรียืนยันว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากวิศกรของขนส่งทางบกหลายขั้นตอนตั้งแต่การต่อประกอบโครงสร้างจนกระทั่งจดทะเบียน ส่วนการเกิดอุบัติเหตุกับรถทัวร์สองชั้น ส่วนใหญ่มาจากสภาพร่างกายของคนขับรถที่ไม่พร้อมรวมทั้งไม่ชินทาง หรือยังควบคุมรถไม่ชำนาญพอ นายสุวิทย์ จินดาเจี่ย ผู้ประกอบการรถทัวร์ หจก. เสาวลักษณ์ จินดาเจี่ย ทัวร์ และ บริษัท เจมส์ แอนด์ จูน แทรเวลจำกัด กล่าวว่า

ทางบริษัท ให้การยืนยันว่า รถทัวร์มีโครงสร้างที่ปลอดภัยมีการประกอบโดยช่างที่ชำนาญงาน ส่วนด้านตัวถังในโรงงานจะมีวิศวกรของกรมการขนส่งมาตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วต้องนำรถไปตรวจสภาพรับรองแบบโดยวิศวกรจากกรมขนส่งทางบก ต้องตรวจสอบถึง 2 - 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย หลังตรวจสอบเสร็จโดยวิศวกรให้ความเห็นชอบเรื่องแบบโครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐาน จากนั้นนำมาจดทะเบียนที่ขนส่งจังหวัด ซึ่งจะมีช่างจากขนส่งจังหวัดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงอนุญาตให้ดำเนินการทางทะเบียนได้ และยังกล่าวอีกว่า

ส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุสาเหตุมาจากความประมาทของคนขับเอง อย่างไรก็ตามการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ ควรเตรียมความพร้อมทั้งผู้ขับขี่รถทุกประเภทและผู้โดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่เสมอ หากไม่มั่นใจในการขับขี่ควรหยุดรถเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
27/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: