วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราชบุรีประกาศประกาศพื้นที่ภัยหนาวเพิ่มอีก 2 ตำบล
จังหวัดราชบุรีเตรียมประกาศพื้นที่ภัยหนาวในอำเภอสวนผึ้งเพิ่มอีก 2ตำบลขณะที่สภาพอากาศในช่วงนี้จะหนาวเย็นไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง จังหวัดราชบุรีมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องกันหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยหนาว ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านคาทุกตำบล และอำเภอสวนผึ้ง ในพื้นที่ตำบลสวนผึ้ง และตำบลตะนาวศรี และเตรียมที่จะประกาศพื้นที่ภัยหนาวเพิ่มเติมอีก 2 ตำบลในอำเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ตำบลป่าหวาย และตำบลท่าเคย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว จังหวัดราชบุรี ได้จัดเตรียมผ้าห่ม จำนวน 4,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวและจากการสำรวจพบว่าจังหวัดราชบุรีมีประชาชนที่ประสบภัยหนาวล่าสุด จำนวนกว่า 5,200 คน

ทางด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี ได้รายงานสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรีว่า ในบริเวณพื้นที่ราบทั่วไปอากาศจะเย็นอยู่ในช่วง 18-20 องศาเซลเซียส ส่วนพื้นที่สูงใกล้ภูเขาได้แก่ อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้งจะมีอากาศหนาวเย็นอยู่ในช่วง 10-15 องศาเซลเซียส โดยจะมีลักษณะอากาศเช่นนี้ไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ซึ่งประชาชนจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในช่วงที่อากาศเย็นสบาย และเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
28/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: