วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชุม อสม. ประจำปีงบประมาณ 2555เทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการบอรมต่อเนื่องและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2555

ที่ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบอรมต่อเนื่องและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2555 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และสมาชิก อสม. ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี กว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โดยนายศักดิ์ชัย อวยชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า โครงการบอรมต่อเนื่องและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้า ใจให้กับอาสมัครสาธารณสุข พร้อมกันนี้ยังได้มีการบรรยายถึงสถานการณ์ของโรคที่มากับภาวะน้ำท่วม อาทิ โรคฉี่หนู และโรคตาแดง เป็นต้น เพื่อให้อาสมัครสาธารณสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายสู่ประชาชนในชุมชนต่อไปภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
14/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: