วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระราชบิดา
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035
สำนักงานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี จัดงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระราชบิดา

ที่ห้องประชุม1 โรงพยาบาลราชบุรี นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายสีหชัย ขอเสงี่ยม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระราชบิดา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก หรือ สมเด็จพระราชบิดา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประสูติ ณ วันศุกร์ขึ้น 3 ค่ำเดือนยี่ ปีเถาะ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2434 ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อประเทศชาติและการแพทย์ไทย ดังพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประชาชนชาวไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ทุกปี ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระราชบิดา

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ การเสริมสร้างสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานสาธารณสุข เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีร่วมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร เดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการจัดบูทสุขภาพภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
14/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: