วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

องคมนตรี เดินทางมาเปิดงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.โพธาราม           จ.ราชบุรี

ที่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม “ความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี” โดยมีนายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คอยให้การต้อนรับ

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีภารกิจในการเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย สาธิต ทดสอบ วิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และป่าไม้ ให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรดิน น้ำ พืช อาทิ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ในการปลูกพืชและสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน การจัดระบบนิเวศน์ป่าไม้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้พลิกฟื้นผืนดินที่เคยแห่งแล้งและเสื่อมโทรมให้คืนสภาพเป็นผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยในปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อการพัฒนา และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี” โดยกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2554

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการพัฒนาดิน น้ำ และพืช นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรอบ 25 ปี การจัดฐานเรียนรู้เรื่องดิน การจัดอบรมเทคโนโลยีการเกษตร และการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้นภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: