วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แถลงข่าวงาน “ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน”
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

จ.ราชบุรี โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน แถลงข่าวการจัดงาน “ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน”

ที่ตลาดเก่า 119 ปี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายศานติ อรรถวรรธน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีนางอุดมลักษณ์ กาญจ์อร่ามกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน และผู้แทน บริษัท สิงห์คอเปอร์เรชั่น ร่วมกันจัดแถลงข่าว การจัดงาน “ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน”โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

โดยนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยจังหวัดราชบุรี ได้กำหนด
จัดงานย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี เป็นผู้ดำเนินงาน โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2554 ที่บริเวณตลาดริมน้ำแม่กลอง ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม โดยจะมีการแสดงในรูปแบบต่างๆ การละเล่นอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเจ็ดเสมียนให้ดำรงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเจ็ดเสมียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ซึ่งไฮไลท์ของกิจกรรม คือ การผัดหัวไชโป๊ยักษ์ การประกวดธิดาย้อนยุคเจ็ดเสมียน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนและชุมชนเจ็ดเสมียน อาทิ รำวงมาตรฐาน รำภูไท รำดอกไม้ เป็นต้น และกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงประกอบน้ำพุดนตรีและดอกไม้ไฟไพรเทคนิค เรื่อง เจ็ดเสมียนแผ่นดินเรืองงามใต้ร่มพระบารมีภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: