วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2

ที่สมานสนามฟุตบอล กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย พันโทภัทราวุธ ธิพโกมุด ผู้บังกองพันพัฒนาที่ 1 นายยุทธนันท์ ยิ้มพลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดดำเนินการจัดทำโครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อดำเนินการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ยึดถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา โดยผู้เข้าค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จำนวน 100 คน เข้ารับการบำบัด

โดยใช้โปรแกรมบำบัด Fast Model (ฟาส โมเดล) ซึ่งเป็นโปรแกรมการบำบัดที่มุ่งเน้นการปรับทัศนคติการใช้ชีวิต ปรับพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้รวมระยะเวลาการบำบัดรักษา 4 สัปดาห์ โดยรุ่นที่ 2 นี้กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 23 กันยายน 2554 ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
02/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: