วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รองผู้ว่าฯเมืองโอ่ง ออกตรวจเขียงหมู
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ตรวจเขียงหมูพบไม่ติดป้ายบอกราคาจับปรับเงิน รายละ 400 บาท

นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และนายอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาเนื้อหมู ภายในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และตลาดเทศบาล เขตเทศบาล เมืองราชบุรี ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือในการตรวจสอบร้านค้าที่ขายเนื้อหมู เนื่องจากเกรงว่าจะมีการขายเกินราคาในช่วงเทศกาลสารทจีน ซึ่งในตลาดทรัพย์สิน และตลาดกลางเทศบาลเมืองนั้นมีเขียงหมูจําหน่ายเนื้อหมูชําแหละจํานวนมาก และจากการตรวจสอบราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท ตํ่ากว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดซึ่งจะอยู่ที่ 152 บาท

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจพบร้านจําหน่ายเนื้อหมูชําเหละที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าจํานวน 4 ราย จึงจับปรับเป็นเงินรายละ 400 บาท พร้อมทั้งให้นําป้ายราคามาติดบอกราคาไว้ด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ได้ทําการตรวจสอบตาชั่งด้วยว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือไปยังพ่อค้าแม่ค้าอย่าจําหน่ายเนื้อหมูเกินกว่าราคาที่กําหนดไว้ แม้ว่าในช่วงนี้ลูกค้าจะมีความต้องการใช้เนื้อหมูมากกว่าปกติเพราะเป็นช่วงเทศกาลสารทจีน ซึ่งส่วนใหญ่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และควรติดป้ายแสดงราคาสินค้าด้วย ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ก็จะถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฏหมาย ด้านนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่จะทําการสุ่มตรวจสินค้าเป็นระยะ เพื่อไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาล ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
15/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: