วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มรมจ.จัดงานทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมในพิธี พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์การปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก โดยเน้นการให้บริการด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยม โรงเรียนสาธิต ระดับอุดมศึกษา สถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย พิพิธภัณฑ์มวยไทยโบราณ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย รวมทั้งหลักสูตรและการฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยในเมืองอย่างสมบูรณ์ในอนาคตภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
15/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: