วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลหน้าเมืองปี 2554ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลหน้าเมืองปี 2554

ที่หอประชาคมราชบุรี (โรงเจประปา) นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลหน้าเมืองปี 2554 โดยนางนันทนุต ภัสส์ภานุเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า จากข้อมูลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ พบว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ การสูบบุหรี่ บริโภคผักและผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และจากผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรในเขตตำบลหน้าเมืองราชบุรี พบว่ามีผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นการเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 15.16 และความดันโลหิตสูง ร้อยละ 22.67

ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี ได้ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของประชาชนในกลุ่มดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้น ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเกิดโรคเรื้อรัง โดยมีผู้สูงอายุในเขตตำบลหน้าเมืองเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
18/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: