วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร.ร.วัดเขาวัง งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2554โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)จัดงานนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554

ที่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 และนิทรรศการชีวิต สร้างจิตสำนึกลดโลกร้อน ภายใต้ชื่อโครงการ”บ้านเราเขาวัง รวมพลังรักษ์โลก” โดยนายปัญญา มหิดำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน จากหลายสาเหตุ ดังนั้นโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนิทรรศการชีวิต สร้างจิตสำนึกลดโลกร้อน

ภายใต้โครงการ”บ้านเราเขาวัง รวมพลังรักษ์โลก”ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการค้นคว้า ทดลองและสร้างสรรค์กิจกรรมรักการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ชื่นชมผลงาน กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงให้เด็กๆไดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ จัดให้มีการแสดงพระราชประวัติพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก การประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิค การสาธิตการทดลอง การแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการแสดงการจัดนิทรรศการมีชีวิตสร้างจิตสำนึกลดโลกร้อน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ ”บ้านเราเขาวัง รวมพลังรักษ์โลก” ซึ่งเด็กนักเรียนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการกันเป็นจำนวนมากภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
18/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: