วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

สืบเนื่องจากสำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ดำเนินการฝึกอบรมและจัดการศึกษาดูงาน ในเรื่อง ( Management and Implementation of Development Projects ) แมนเนจเมนท์ แอนด์ อิมเพิลเมนเทชั่น อ๊อฟ เดเวล็อปเมนท์โปรเจ๊ก ) ระหว่างวันที่ 8-26 สิงหาคม 2554 ให้แก่ข้าราชการภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน จากประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย และอัฟกานิสถาน จำนวน 15 ท่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติ การประสานงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

ดังนั้นทางสถาบัน มีความเห็นว่า การดำเนินงานของการบริหารจัดการโครงการภาครัฐของจังหวัดราชบุรี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จึงเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่จังหวัดราชบุรีโดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คอยให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม กระบวนการประเมินและติดตามผล โครงการ ต่อจากนั้น นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้พาคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานดำ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
18/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: