วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขนส่งเตือนผู้ใช้รถบรรทุกน้ำหนักเกินและการดัดแปลงท่อไปเสียผิดกฎหมายขนส่งเตือนผู้ใช้รถบรรทุกน้ำหนักเกินและการดัดแปลงท่อไปเสียผิดกฎหมาย

นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกน้ำหนักเกิน หรือดัดแปลงท่อไอเสียทำให้เกิดเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป และมีเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนตร์บางรายถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถ หรือแก้ไขดัดแปลง ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นช่องทางให้มีการนำรถไปใช้กระทำความผิดโดยง่าย

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถและผู้ประกอบการขนส่งทราบว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แล้วแต่กรณีภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
18/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: