วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

ชาวบ้านประท้วงไม่ยอมให้วัดออกโฉนด อ้างไปทับซ้อนที่ดินของชาวบ้าน 
เมื่อเวลา 14.30 น ที่วัดพระศรีอารย์ นางดวงธิดา เอี่ยมนูญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการภาค 7 และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินสาขาอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ได้เดินทางมาที่วัดพระศรีอารย์ หมู่ 9 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อมาทำการชี้แนวเขต รังวัดที่ดินและออกโฉนดให้กับวัดพระศรีอารย์ ตามที่กรมการศาสนามีนโยบายให้วัดต่างๆทั่วประเทศได้ทำการออกโฉนดที่ดิน พร้อมกันนี้ทางสำนักงานที่ดินสาขาอำเภอโพธาราม ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังชาวบ้านที่มีพื้นที่ข้างเคียงกับที่ดินของวัดให้มาชี้แนวเขตในวันนี้ด้วย

ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับหนังสือกว่า 20 ราย ได้เดินทางมาที่วัดพระศรีอารย์ แต่ไม่ได้มาชี้แนวเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการรังวัดที่ดิน แต่กลับมาคัดค้านและไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบและรังวัดที่ดิน โดยชาวบ้านที่มานั้นได้อ้างว่า เมื่อปี พ.ศ.2525 ทางวัดพระศรีอารย์ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องชาวบ้านจำนวนกว่า 20 ราย เพื่อขับไล่ให้ชาวบ้านออกจากที่ดินของวัดในขณะนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด 76 ไร่ ซึ่งชาวบ้านก็ได้นำหลักฐานในการครอบครองที่ดินมาแสดงในชั้นศาลจนถึงศาลฎีกา และในปี พ.ศ.2530 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ชาวบ้านชนะความและให้ชาวบ้านออกโฉนดในที่ดินได้ ทำให้ที่ดินของวัดในขณะนั้นเหลือเพียง 23 ไร่

หลังจากที่ชาวบ้านได้ทำการรังวัดและออกโฉนดไปแล้ว แต่ในวันนี้ทางสำนักพุทธศาสนาฯ ได้ถือเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 ซึ่งออกในปี พ.ศ.2498 ของวัดพระศรีอารย์ มาเพื่อทำการรังวัดออกโฉนด โดยในส.ค.1 นั้นระบุพื้นที่ จำนวน 56 ไร่ ทำให้ชาวบ้านนั้นสงสัยว่า ส.ค.1 ที่วัดมีอยู่นั้นมาจากไหนทั้งที่ในช่วงที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างชาวบ้านกับวัดนั้นก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และที่ดินซึ่งเหลือจากที่ชาวบ้านทำการรังวัดไปแล้วทำไมถึงมีที่ดินเพิ่มขึ้นมาอีก ทำให้ชาวบ้านไม่ยอมให้มีการชี้แนวเขตหรือทำการรังวัดแต่อย่างใด จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่า ส.ค.1 ที่ทางสำนักพุทธฯนำมาอ้างนั้นมาจากไหน และถ้ายินยอมให้มีการชี้แนวเขตแล้วจะไม่ทำให้ชาวบ้านต้องเสียที่ดินที่ได้ทำการออกโฉนดไปเพราะถ้าทำการรังวัดตาม ส.ค.1 ของวัด ก็จะต้องทับพื้นที่ของชาวบ้านที่ออกโฉนดไปด้วย จึงทำให้ชาวบ้านไม่ยินยอมและจะทำหนังสือคัดค้านในการออกโฉนดของวัด รวมทั้งจะต้องทำการหาหลักฐานที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วมายืนยันด้วย

ทางด้านนางสายพิณ แก้วงามประเสริฐ ชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ถูกทางวัดพระศรีอารย์ฟ้องขับไล่ ก็กล่าวว่า หลังจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ชาวบ้านชนะความแล้ว ก็ได้ทำการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งถึงวันนี้ก็เกือบ 20 ปีแล้ว แต่จู่ๆทางสำนักพุทธฯก็นำหลักฐานส.ค.1 ที่อ้างว่าเป็นของวัดมีพื้นที่ถึง 56 ไร่ มาเพื่อจะทำการออกโฉนดให้วัด ทำให้ชาวบ้านนั้นสงสัยว่าในช่วงที่มีการฟ้องร้องทำไมทางวัดไม่นำ ส.ค.1 ที่มีอยู่มาแสดง แต่กลับนำมาแสดงในวันนี้ที่ชาวบ้านนั้นออกมาโฉนดมานานแล้ว และวันนี้ชาวบ้านเองก็นำโฉนดมาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดูด้วย และยินดีจะให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

แต่ชาวบ้านจะไม่ยอมให้มีการชี้แนวเขตให้กับทางวัดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ ในเรื่องของส.ค.1 ที่วัดนำมาอ้างว่าได้มาอย่างไร แต่จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับรองว่า ถ้าชาวบ้านไปชี้แนวเขตให้แล้วชาวบ้านจะไม่เสียที่ดินให้ตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ไป และเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะไม่จบและอาจจะมีการฟ้องร้องกันอีกครั้งก็ได้ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
20/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: