วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

กอ.รมน.จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนเทิดทูนและปกป้องสถาบัน


กอ.รมน.จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนเทิดทูนและปกป้องสถาบัน

พล.ต.สมบัติ ศูนย์กลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ราชบุรี ได้นำกลุ่มพลังมวลชนในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ใน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี กว่า 200 คน ได้ร่วมกันทำพิธีเทิดทูนและปกป้องสถาบันต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ที่บริเวณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยมะกรูด หมู่ 10 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา โดยมีการเปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำสัตย์ปฎิญาณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ราชบุรี ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้มีส่วนร่วมในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ซึ่งในปัจจุบันนั้นสังคมไทยเกิดความแตกแยกทางความคิด และขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เกิดการเผชิญหน้าและสร้างความแตกแยกให้กับสังคม ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างหวาดระแวง ขาดความสามัคคี เพราะทุกฝ่ายต่างก็มุ่งแต่จะเอาชนะด้วยข้อมูลข่าวสาร มีการบิดเบือนข้อมูลที่เป็นจริง และสุดท้ายลุกลามไปถึงสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง แต่ถูกนำมากล่าวอ้าง ละเมิดและจาบจ้วงเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนในชาติ

ทางกอ.รมน.จ.ราชบุรี ในฐานะองค์กรหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคงภายใน จึงต้องดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบัน รวมทั้งต่อต้านกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมจาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบัน นอกจากนี้หน่วยงานของกอ.รมน. จ.ราชบุรี ก็จะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงกับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เกิดความรักและความสามัคคีและช่วยกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไปภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
20/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: