วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

ชาวบ้านร้องศูนย์ดํารงค์ธรรมช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ชาวบ้านร้องศูนย์ดํารงค์ธรรมถูกผู้ใหญ่บ้านยักยอกเงินค่าไฟฟ้า

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชาวบ้านประมาณ 20 คน ในหมู่ที่ 1 – 2 – 3 – 5 – 7 เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงค์ธรรมจังหวัดราชบุรี กรณีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ยักยอกเงินค่าไฟฟ้าของชาวบ้านไปกว่า 600,000 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2553 จนได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางแพ ได้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้ากับชาวบ้าน ทั้งที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

สาเหตุมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางแพ ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เอกชน บริษัทหนึ่ง เป็นผู้ดําเนินการตรวจมิสเตอร์ไฟฟ้า และเก็บค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งกล่องเสียบบิลค่าไฟ ต่อมาทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างนายปิยะศักดิ์ มั่งประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้ากับชาวบ้าน ให้กับบริษัทฯ ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางแพ ซึ่งดําเนินการมาประมาณ 8 ปี ทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าทางผู้ใหญ่บ้านเก็บเงินไปจ่ายให้บริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทก็นําเงินไปจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ล่าสุดมาทราบข่าวว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาเอาใบค่าไฟฟ้ามาแจ้งกับชาวบ้านว่ายังค้างค่าไฟฟ้าอยู่ ทําให้ชาวบ้านทราบว่า เงินค่าไฟฟ้าที่จ่ายไปกับผู้ใหญ่บ้านไม่ถึงการไฟฟ้า จึงมีการเรียกคุยถึงที่มาที่ไป ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวไม่ได้นําเงินค่าไฟฟ้าที่ชาวบ้านให้มาไปจ่ายกับการไฟฟ้า จึงมองว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นการยักยอกเงิน

จนชาวบ้านที่ได้รับความเดือกร้อนได้เดินทางมาร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงค์ที่ศาลากลางจังหวัด พร้อมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางแพ เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ให้ทางไฟฟ้ารับผิดชอบเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ชาวบ้านจ่ายไปแล้วนั้น พร้อมทั้งให้ดําเนินการติดตามผู้ใหญ่และบริษัทมาดําเนินคดี ซึ่งบางรายต้องเสียค่าไฟฟ้าเป็นหมื่นบาท ซึ่งทางศูนย์ธรรมจังหวัดราชบุรี จะแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาใหญ่ ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด ส่วนทางจังหวัดได้ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่เพื่อพิจารนาให้ออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย
  


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
20/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: