วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการครอบครัวอุ่นรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ


องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน จัดงานครอบครัวอุ่นรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2554

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน นายสุวัฒน์ ชลธารานที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ได้จัดงานครอบครัวอุ่นรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา มาเป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุในตำบลกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหินและเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี กิจกรรมการแสดงและการละเล่นของผู้สูงอายุ โอกาสนี้ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ยังได้ร่วมกันขับกล่อมบทเพลงให้ผู้สูงอายุได้ออกมาขยับเค้งขยับขาเพื่อสร้างความสนุกสนานให้ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สูงอายุตำบลอ่างหิน กว่า 600 คน เข้าร่วมงาน  โอกาสเดียวกันนี้ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ยังได้นำข้าวสารจำนวนกว่า 600 ถุง มามอบให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
21/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: