วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

สรงน้ำพระสี่มุมเมือง
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ประจำปี 2554

ที่วิหารจัตุรมุขบนเขาแก่นจันทน์ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางกรองกาญน์ โกมลภมร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ประจำปี 2554 ซึ่งงานประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ และทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำจังหวัดราชบุรี สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่แคนวงขึ้นสู่วิหารจัตุรมุขเขาแก่นจันทน์ การประกอบพิธีทางศาสนา การสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ณ บริเวณวิหารจัตุรมุข การสรงน้ำพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ลานจอดรถหน้าวิหารจตุรมุข ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
18/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: