วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

งานสงกรานต์วัดศรัทธาราษฎร์
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

วัดศรัทธาราษฎร์ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมและและอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


ที่วัดศรัทธาราษฎร์ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สจ.สุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานประจำปีวัดศรัทธาราษฎร์ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รวมถึง รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างชื่นมื่น ก่อนที่ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน จะมีพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2544 ซึ่งทางวัดศรัทธาราษฎร์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย รำวงย้อนยุค การประกวดเครื่องเสี่ยง ประกวดร้องเพลง และการแสดงลิเกวัฒนาอนันต์

และในวันที่ 16 เมษายน จัดให้มีขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่ดอกไม้ และขบวนแห่หลวงปู่คง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวัดเพลง โดยการนำของ สจ.สุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายโชติรัตน์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์
สำหรับงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2544 นี้ทางวัดศรัทธาราษฎร์ ได้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
18/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: