วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

วว.เปิดตัวเครื่องบำบัดสารเคมีการเกษตรโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดตัวเครื่องบำบัดสารเคมีการเกษตรโดยใช้จุลินทรีย์ แก้ปัญหาสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคเกษตรกรรม แห่งแรกของประเทศไทย

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายสมยศ อุ่นเจริญ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด จัดแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวเครื่องบำบัดสารเคมีการเกษตรโดยใช้จุลินทรีย์ โดยนางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ นักวิชาการประจำฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันชี้แจงต่อสื่อมวลชน ถึงการเปิดตัวเครื่องบำบัดสารเคมีการเกษตรโดยใช้จุลินทรีย์ว่า ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดำเนินงานโครงการวิจัยการลดปริมาณและความเป็นพิษของสารเคมีการเกษตรปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยได้ประดิษฐ์เครื่องบำบัดสารเคมีการเกษตรตกค้างบริเวณร่องน้ำโดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบเติมอากาศที่ใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณของสารผสมคาร์เบนดาซิม (MBC) และคาร์โบฟูแรน (CB) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสวนส้มฟ้าประทาน จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่นำร่องโครงการดังกล่าว ซึ่งผลการใช้งานแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง พบว่าสามารถลดปริมาณสารคาร์เบนดาซิม (MBC) ที่ปนเปื้อนในร่องน้ำลงได้ 10 เท่า ภายในเวลา 1 เดือน ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของประชาชนจากสารเคมีปนเปื้อน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหามลภาวะได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งขณะนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อยู่ระหว่างดำเนินการทดลองเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อใช้ในการบำบัดสารเคมีการเกษตรที่ตกค้างในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบยกร่องที่ ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวมทั้งการบำบัดสารอันตรายตกค้างในระบบบำบัดน้ำทิ้งของบริษัทในนิคมอุสาหกรรมบางปู และประยุกต์ใช้กับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งประเภทพืชผักและผลไม้ต่อไปในอนาคตภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
22/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: