วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

อุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานสับปะรดกระป๋องที่เป็นต้นเหตุทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเน่าช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

อุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานสับปะรดกระป๋องที่เป็นต้นเหตุทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเน่า

นายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้นำคำสั่งจากสำนักงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ดำเนินการสั่งให้ บริษัท วีแอนด์ เค สัปปะรดกระป๋อง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 7 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ได้ทำการหยุดประกอบกิจการโรงงานในบางส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ห้ามระบายน้ำเสียออกจากโรงงานอย่างเด็ดขาด ให้ทำการรื้อถอนหรือปิดท่อระบายน้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานรวมทั้งให้ปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นการด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานมารับทราบคำสั่งดังกล่าว และเร่งดำเนินการแก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสียตามที่ทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้มีคำสั่งมา

ซึ่งการสั่งปิดโรงงานในครั้งนี้ก็เนื่องจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านใน ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา ว่า โรงงานสัปปะรดแห่งนี้ได้ทำการต่อท่อระบายน้ำเสียออกมาสู่ลำรางสาธารณะรวมทั้งอ่างเก็บน้ำทุ่งหมูปล่อย ซึ่งอยู่ติดกับด้านหลังของโรงงาน ทำให้น้ำในลำรางสาธารณะเน่าเสีย สร้างผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ทำให้สัตว์น้ำตาย และชาวบ้านที่ใช้น้ำในลำรางสาธารณะและในอ่างเก็บน้ำได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ำใช้

ซึ่งมีการร้องเรียนมาหลายครั้ง และเมื่อเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเข้าไปทำการตรวจสอบพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานและน้ำเสียที่ไหลออกไปด้านนอกโรงงานไปทำการตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีเป็นน้ำเสียชนิดเดียวกันและมีค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่ามาตรฐานภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
21/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: