วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการ “84 ป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายพ่อ”ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

กระทรวงพลังงานร่วมกับ กรมป่าไม้ บริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)จัดโครงการ “84 ป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายพ่อ” ที่ จ.ราชบุรี

ที่ ป่าชุมชนบ้านโคกแจง ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประธานเปิดโครงการ "84 ป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายพ่อ”โดยมี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน ทั้งนี้กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ ร่วม บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ "84 ป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 5 ธันวาคม 2554”

และสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่อง การปลูกป่า3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินโครงการ สำหรับป่าชุมชนบ้านโคกแจง ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ในปี 2546 มีพื้นที่ 500ไร่

สภาพเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น มีพันธุ์ไม้มีค่ากระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไผ่รวก เพกา ชงโค งิ้ว แดพง มะขาม มะขามป้อม ประดู่ มะค่า สะเดา ขี้เหล็ก มะกอก ผักหวานป่า เป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งไม้ใช้สอยและเป็นแหล่งอาหารป่าของชุมชนและเป็นสถานที่พักผ่อนและสันทนาการในชุมชนภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
22/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: