วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ปี 54


กรมการทหารช่างทำพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2554

ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี พลโท นิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง และนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานร่วมกระทำพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.19 น. มีพิธีพราหณ์ พิธีสงฆ์ โดย พลตรี ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ รองเจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2554 นับเป็นปีที่ 194 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่สำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจังหวัดราชบุรี

สำหรับการจัดงานในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน จนถึง วันที่ 14 เมษายน จัดให้มีการแสดงสินค้าการละเล่น มหรสพ และการกีฬา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้มากราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และหลวงพ่อแก่นจันทน์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดราชบุรี รวมทั้งพระสี่มุมเมือง ที่กรมการทหารช่างจัดสร้างขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อนำรายได้ที่ได้จากการจัดงานไปปฏิสังขรณ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ให้มีความสง่างามคู่เมืองราชบุรีตลอดไป และทำนุบำรุงศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะกุศลอีกด้วย

นอกจากนี้กรมการทหารช่างได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดราชบุรี จัดจำหน่ายน้ำมันพืชในราคาขวดละ 45 บาท และสินค้าราคาถูก ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
08/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: