วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ปิดโครงการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน


พิธีมอบประเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการ จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2554 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่ศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2554 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้

เนื่องจากในช่วงเวลาที่โรงเรียนปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนมีเวลาว่าง และผู้ปกครองมีความจำเป็นในหน้าที่การงาน ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานเทศบาลเมืองราชบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 8 เมษายน 2554

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตประจำวัน และเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานช่วงปิดภาคเรียน โดยวิชาที่เปิดการอบรมมีดังนี้ วิชาศิลปะวาดรูป การทำผ้าบาติค วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาว่ายน้ำ การอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนที่ผ่านกานอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คนภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
08/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: