วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรม สนุกสนาน สงกรานต์แบบไทยๆ


ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี จัดกิจกรรม สนุกสนาน สงกรานต์แบบไทยๆ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2554

ที่หอประชาคม โรงเจประปา ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี ได้ กิจกรรม สนุกสนาน สงกรานต์แบบไทยๆ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2554 โดยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วย นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล โอกาสนี้ นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี ได้รดนำขอพรจากผู้สูงอายุ พร้อมกับ มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

สำหรับประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในช่วงเดือนเมษายนนี้
  

  ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
08/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: