วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกวดขวัญใจแรงงาน วันแรงงานแห่งชาติปี 2554
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

จ.ราชบุรี ประกวดขวัญใจแรงงาน วันแรงงานแห่งชาติปี 2554 สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน


ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ สถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี จัดประกวดขวัญใจแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ปี 2554 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ แรงงานสามัคคี ชีวีปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนความสามัคคีของผู้ใช้แรงงานและให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นส่วนและมีความสำคัญในการสร้างขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

นอกจากนี้ผู้ใช้แรงงานได้แสดงความสามารถที่สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งผลการประกวดขวัญใจแรงงานครั้งนี้ ปรากฏว่า นายไกรรินทร์ มัธยมชาติ จากบริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นขวัญใจแรงงานฝ่ายชาย และ น.ส. เกษรวี คานพรม จากบริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นขวัญใจแรงงานฝ่ายหญิง  โดยขวัญใจผู้ใช้แรงงานครั้งนี้จะเป็นตัวแทนของผู้ใช้แรงงานในการทำกิจกรรมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง อ.เมือง จ.ราชบุรีภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: