วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2554 สถิติอุบัติเหตุและเสียชีวิตลด


จังหวัดราชบุรี จัดแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 โดยยอดการเสียชีวิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมา


นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากผลการรณรงค์ 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2554 (11 – 17 เม.ย. 54) จังหวัดราชบุรี เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 69 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย บาดเจ็บ 74 ราย ชาย 48 ราย หญิง 26 ราย เปรียบเทียบกับสงกรานต์ปี 2553 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 33 .33 ส่วนประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังเป็นรถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเมาสุราขณะขับรถ ขับรถเร็วประมาทและความคึกคะนอง อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนน อบต /เทศบาล/หมู่บ้าน เฉลี่ยอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ในช่วงต่ำกว่า 20 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มาตรการบังคับใช้กฎหมาย เรียกตรวจรถ จำนวน 115,583 คัน ดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ จำนวน 5,600 ราย ในข้อหาที่ถูกดำเนินคดีมากสุดคือไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 2,046 ราย ไม่มีใบขับขี่จำนวน 2,003 ราย ขับรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 502ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 482 ราย และเมาสุราขณะขับรถ จำนวน 79 ราย
อย่างไรก็ตามผลการรณรงค์ช่วง 7 วันอันตรายของจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2554

สถิติสะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสงกรานต์ปี 2553ปี อุบัติเหตุลดลงซึ่งเกิดอุบัติเหตุ 69 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 74 ราย ลดลงจากเดิมร้อยละ 2 ของการเสียชีวิตเมื่อสงกรานต์ 2553 จังหวัดราชบุรีมีผู้เสียชีวิต 6 ราย ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งที่อุบัติเหตุลดลงภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: