วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

งานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่ 15


อำเภอปากท่อจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่ 15 อย่างยิ่งใหญ่

ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี นายสรอรรถ กลิ่นประทุม อดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 15 โดยมีนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยประชาชนและตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมอย่างงานพร้อมเพรียง

ภายในงานมีการประกวดมะม่วงพันธ์ดี พืชผักผลไม้ การแสดงพื้นบ้าน การประกวดเทพีมะม่วงสุก ประกวดธิดานางงอม ประกวดธิดาเกษตร และ ธิดาขบเผาะ การจำหน่ายสินค้าโอทอป ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอปากท่อ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่อำเภอปากท่อ และ จ.ราชบุรีซึ่งถือว่าเป็นมะม่วงชั้นเลิศที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เนื้อแน่น หวานอร่อย และเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและรสชาติ

สามารถส่งออกได้ปีละหลายร้อยล้านบาท ทำให้เกษตรกรในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีรายได้ ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรจึงรวมตัวกันจัดให้มีการประกวดมะม่วง และพืชผักผลไม้ จนเป็นที่ยอมรับ และจัดให้มีงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่ 15 ขึ้นภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
11/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: