วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การประชุมสภาอุตสาหกรรม จ. ราชบุรี


คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ที่ห้องประชุมบ้านริมเขารีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมสภาอุตสาหรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6 โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับ เรื่อง แรงงานต่างด้าว การปรับขยายคนรอบอำเภอสวนผึ้ง รวมทั้งการเปิดตลาดการค้าเสรี โดยมีนางสาว จินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม และในที่ประชุมได้มีการเสนอโครงการต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม การพิจารณาจัดทำวารสารสภาอุตสาหกรรม การเชิญชวนสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงาน The World ExpoShanghaiChina 2010 เพื่อดูการทำงานของการค้าเสรี และการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมไปยังประเทศจีน
ภาพ/ข่าว คมปิยะ อิษฎานนท์
09/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: