วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ราชบุรีจัดโครงการปลูกต้นไม้ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และเครื่อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธิ์ปลาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553นี้

ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และพระพิศิษฏ์พัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดหนองหอย ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดทำโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธิ์ปลาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมการจัดงานดังกล่าว ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธิ์ปลา การปลูกต้นไม้ และมอบอาคารประหยัดพลังงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีด้วย

ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีจึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
14/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: