วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มาตรการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดราชบุรี


พ่อเมืองราชบุรี ระบุ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่ป่า หลังพบนายทุนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ โดยหากพบการกระทำผิดให้เข้าดำเนินการจับกุมโดยทันที

นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ตนให้ความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าในปัจจุบัน จังหวัดราชบุรี พบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ไม่เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า ร้อยละ 50 จากพื้นที่ป่าทั้งหมด ตนจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลัง เข้าตรวจสอบ พื้นที่ป่า รวมถึงบริเวณที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามา ว่ามีการทำไร่เลื่อนลอย หรือแผ้วถางป่า

 รวมถึงสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือไม่ โดยหากตรวจสอบพบให้ดำเนินการจับกุมโดยทันที อีกทั้งในแต่ละเดือนยังได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อช่วยกันหาแนวทางขจัดปัญหาเหล่านี้ ให้หมดไป นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง หรืออำเภอบ้านคา ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่สืบไป โดยให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียว ทดแทนส่วนที่สูญเสียไปภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
16/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: