วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร


กองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพไทย นำคณะสื่อมวลชนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร และ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ จ.ราชบุรี

ที่ บก.ฉก.ทัพพระยาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พลตรีสุรัตน์ บรรเทารามัย ที่ ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ ฯ ในคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา ที่ปรึกษากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร ในพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยมี พ.อ.ทนงศักดิ์ มหาวงษ์ รองผู้บังคับการเฉพาะกิจทหารราบค่ายทัพยาเสือ นายณัฐวุฒิ เพช็รพรหมศร นายอำเภอสวนผึ้ง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจสำคัญ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใน บก.ฉก.ทัพพระยาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ทั้งนี้คณะดังกล่าวได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคกลาง จ.เพชรบุรี ,ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2553 นี้โอกาสเดียวกัน พลตรีสุรัตน์ บรรเทารามัย ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ ฯ ในคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา ที่ ปรึกษากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน หมู่ที่ 5 ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – พม่า เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบภารกิจ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในกองทัพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพกับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของกองทัพ ให้สาธารณชนรับทราบภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
16/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: