วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แผนปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงเขาแก่นจันทน์


อบจ.ราชบุรี เผยแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาแก่นจันทน์ให้เป็นจุดพักผ่อน และจุดพักรถ รวมถึงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ อบจ.ราชบุรี จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาแก่นจันทน์ให้เป็นจุดพักผ่อน และจุดพักรถ รวมถึงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งจะดำเนินการจัดทำศูนย์การท่องเที่ยวและศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้นแนวทางและรูปแบบที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 1 ทั้งหมด และบริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปลูกหญ้าให้มีความสวยงาม

รวมถึง เตรียมจัดทำป้ายทางเข้า-ออกสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาแก่นจันทน์ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่จอดรถบัสให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 1 ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดำเนินการไปที่ละส่วน ซึ่งถ้าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ก็จะมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนอื่นๆต่อไป เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
16/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: