วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                                                     ดูวีดีโอคลิป

กองทัพบก จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับผู้สื่อข่าว เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักรับผิดชอบ และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมากขึ้น

กองทัพบก ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกองทัพบกจะนำยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการแล้ว คือ รถถัง T 69 มาใช้เป็นอุปกรณ์จดทำแนวปะการังเทียม ขณะนี้รถถัง T 69 ปรนนิบัติบำรุงอยู่ที่โรงงานซ่อมซากรถยนต์ทหาร จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสม ไม่เกิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล หลังจากนั้นขนย้ายรถถัง T 69 จำนวน 25 คัน มาที่ท่าเรือคลองเตย เพื่อทำพิธีส่งมอบให้กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมภาพรวมในครั้งนี้

 โดยกรมประมงจะนำไปผสมกับตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย รถขยะของ กรุงเทพมหานครฯ และยุทโธปกรณ์บางส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำลงเรือบาส เคลื่อนที่จากท่าเรือคลองเตยไปที่ทะเลนราธิวาส ที่ตำบลกะรุวอเหนือ พื้นที่ทำแนวปะการังซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 9 กิโลเมตร มีความลึกประมาณ 21-25 เมตร ยุทโธปกรณ์ทั้งหมดจะนำไปปล่อย และจัดวางในพื้นที่ทะเลวันที่ 5 สิงหาคม 2553

โดยที่ผ่านมากองทัพบก ได้พาผู้สื่อข่าวไปชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ส่วนใหญ่จะอยู่บนบก ครั้งนี้จึงมีความคิดที่จะพาผู้สื่อข่าวไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ใต้น้ำ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้สื่อข่าว โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องของการดำน้ำทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้มีความคุ้นเคยและรู้จักกับเครื่องมือที่ต้องใช้ในการดำน้ำ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางของสถานีช่องต่างๆ หลายสาขา มีจำนวน 25 คน จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2553 ภาคที่ตั้งที่กรมการทหารช่าง โดยมีพันเอกสุชาต จันทรวงศ์ เป็นวิทยากรการอบรม และในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม เป็นภาคทะเล คือที่หมู่เกาะสแมสาน สัตหีบ

 เมื่อจบหลักสูตรจะลงดำน้ำในพื้นที่จริงที่ตำบล กะรุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาสอีกครั้งหนึ่ง โดยหลังจากที่มีการวางรถถังลงในทะเลเรียบร้อยแล้ว ก็จะปล่อยให้น้ำหายขุ่น 1 สัปดาห์ และจะพานักข่าวลงพื้นที่จริงในสัปดาห์ต่อไป โดยจะมีการเลือกวันในการลงพื้นที่ คือวันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2553 ซึ่งจะต้องดูความเหมาะสมของสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งก่อนลงพื้นที่จริง
ภาพ/ข่าว คมปิยะ อิษฎานนท์
16/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: