วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลบันทึกความดีเพื่อพ่อ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ทำพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลบันทึกความดีเพื่อพ่อ ตามโครงการสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ที่อาคารเอนกประสงค์ อ.สวนผึ้ง นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลบันทึกความดีเพื่อพ่อ ตามโครงการสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร บุคคลทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในจังหวัด จัดกิจกรรมรวมน้ำใจสานสายใยสู่โรงเรียนขึ้น เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ที่เป็นบุตรหลานสมาชิกและนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การศึกษาในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ไม่น้อยกว่า 84 ทุน

ดังนั้นทางสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจึงได้ทำพิธีมอบทุนขึ้น จำนวน 89 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น ประกอบด้วย ระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 63 ทุนๆละ 1000 บาท ระดับชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 18 ทุนๆละ 2000 บาท และระดับชั้น ม.4-ม.6 จำนวน 8 ทุนๆละ 3000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,000 บาท นอกจากนี้เงินส่วนที่เหลือจาการรับบริจาค จะนำไปสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในอำเภอสวนผึ้ง ต่อไป โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระราชดำริอีกด้วย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
09/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: