วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สภากาแฟ ครั้งแรก รับผู้ว่าใหม่จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดสภากาแฟ นัดแรก ต้อนรับผู้ว่าราชบุรีท่านใหม่

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สถนประกอบการ ในจังหวัดราชบุรี ร่วมงานสภากาแฟ ซึ่งถือได้ว่าครั้งนี้เป็นการจัดสภากาแฟครั้งแรก ของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการปรึกษาหารือในเรื่องประเด็นปัญหาต่างๆ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เสนอข้อคิดเห็นผ่านสภากาแฟแห่งนี้ สำหรับการจัดสภากาแฟทางจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ จะสลับผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟในทุกๆ โอกาสอีกด้วย

ส่วนเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้ถือโอกาสนี้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้กับส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างองค์กรตัวอย่างในจังหวัดราชบุรี ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการของตนเอง เพื่อให้ได้องค์กรสุขภาวะต้นแบบในจังหวัดราชบุรี

พร้อมกันนี้ นายนิธิพงศ์ นงค์นาค ผู้จัดการทั่วไป บริษัทราชบุรีอาหาร จำกัด ที่ เป็น 1ในสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการที่ทางสภาอุตสาหกรรมจัดขึ้นนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพนักงาน และสถานประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
09/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: