วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาคสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค พร้อมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป

ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายสากล ฐินะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี ดำเนินการประกวดโครงการดังกล่าวขึ้น ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนระดับมัธยมศึกษาคือโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รับโล่และประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้นอกจากจะเป็นขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนที่มีความตั้งใจที่ส่งผลงานเข้าประกวดแล้วยังเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้คุณค่าของขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้เกิดประโยชน์ รวมถึงประหยัดพลังงานต่าง ๆ อีกจำนวนมาก ลดปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนั้นทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8ราชบุรี ยังได้จัดสัมมนาแก่โรงเรียนที่ผ่านขั้นตอนการประกวดและชนะเลิศในระดับภาคครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและนำผลงานที่ชนะเลิศมาแสดงให้ประชาชนได้รับชม รวมถึงชี้แจงขั้นตอนต่าง ๆจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเข้าชิงในระดับประเทศต่อไปด้วย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
21/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: