วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มาตรการป้องปรามควบคุมราคาสินค้า
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

จ.ราชบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และการค้าภายในจังหวัด ออกมาตรการป้องปรามควบคุมราคาสินค้า เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า เอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่

นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ โดยเพิ่มอัตราค่าปรับคดีสำหรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554 แต่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงเห็นควรให้คงมาตรการป้องปรามการ ฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าวต่อไปอีก

จึงออกประกาศขยายเวลาการกำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด มาตรการป้องปรามมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ ผู้ประกอบการต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ถ้าตรวจพบว่าไม่กระทำตาม มีความผิดตามมาตรา 28 พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

และหากมีการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ถ้ามีการร้องเรียนมา ทางพาณิชย์จังหวัด ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ หากพบว่ามีความผิดตามมาตราที่ 29จะมีโทษปรับไม่เกิน 140,000บาท จำคุกไม่เกิน 1ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากมีผู้พบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบได้ทันที
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
21/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: