วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันนี้เวลา 07.00 น. ที่โรงพยาบาลราชบุรี นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยร่วมกันตักบาตรด้วยของแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป ซึ่งเป็นกิจกรรมของสำนักงานศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลราชบุรีได้จัดทำโครงการธรรมด้วยใจ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

สำหรับช่วงบ่ายมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล จากวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ มาบรรยายธรรม เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีพุทธอีกด้วย พร้อมกันนี้นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่เข้ารับการผ่าตัดสมองและกำลังพักฟื้นได้ร่วมตักบาตรในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
22/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: