วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตร.เมืองโอ่ง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ตำรวจเมืองโอ่ง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ชาวงเทศกาลคริสต์มาส และวันปีใหม่

ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี พลตำตรวจตรีบวร นันทะยาวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายอำเภอเมืองราชบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร อาสมัครตำรวจบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อพปร.ในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 225 นาย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ในครั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 25 ธันวาคม 2554-วันที่ 3 มกราคม 2555 เป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดหลายวัน ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ อาจจะเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น ทังนี้เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ปี 2555เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นตำรวจราชบุรี จึงได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดขึ้น
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
19/12/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: