วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี วางมาตรการเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
จังหวัดราชบุรีวางมาตรการเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรียกประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 เตรียมพร้อมมาตรการในการ บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ โดยมอบหมายให้ทุกอำเภอ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ พร้อมทั้งจัดตั้งจุดตรวจทั้ง 8 อำเภอ รวม 19 แห่ง โดยได้เน้นย้ำให้เข้มงวดใช้มาตรการทางกฎหมาย 3 เรื่อง ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกำหนด การดื่มสุรา และการไม่สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ยังมอบหมายให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ เดินสายตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ ในช่วง 7 วันอันตรายเพื่อนำมาสรุปและวางแผนป้องกันต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังได้มอบนโยบายให้อำเภอและท้องถิ่น ที่จัดตั้งจุดบริการ ควรปรับเป็นจุดตรวจ เน้นเรื่องการขับรถเร็ว การดื่มสุรา และการไม่สวมหมวกนิรภัย สำหรับด้านการประชาสัมพันธ์นั้น จะดำเนินการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานทุกวันในช่วง 7 วันอันตรายเวลา 14.00 น.ถึง 15.00 น.โดยถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุชุมชนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงด้วย

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของปีที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเกิดอุบัติเหตุ 85 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 82 ราย ผู้เสียชีวิต 11 ราย โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 นี้ จังหวัดราชบุรีตั้งเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 5 โดยจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน 81 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บไม่เกิน 78 ราย และมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 รายภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
20/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: