วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีไหว้ครู ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ สำนักครูรวม พรหมบุรี
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

พิธีไหว้ครู ดนตรีและนาฏศิลป์ สำนักครูรวม พรหมบุรี คณะรวมศิษย์บรรเลง ประจำปี 2554

ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ได้มีการประกอบพิธีไหว้ครู ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ สำนักครูรวม พรหมบุรี คณะรวมศิษย์บรรเลง ประจำปี 2554 การประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นพิธีกรรมสำคัญของคนในสมัยก่อน ที่มีอาชีพในการรับจ้างเล่นดนตรี และนาฏศิลป์ โดยคนแต่ก่อนจะเรียกว่า “ช่าง” ปัจจุบันได้หันมาเรียกว่างาน “ศิลปะ” การไหว้ครู จึงหมายถึง พิธีกรรมที่บรรดาครูปัจจุบัน หรือ “ครูมนุษย์” กับเหล่าลูกศิษย์ ร่วมกันแสดงคารวะครูในอดีตที่เสียชีวิตไปแล้ว

การไหว้ครูที่เป็นพิธีรีตอง จะต้องมีเครื่องสังเวย และจะต้องกระทำเฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้น เพราะถือว่าวันพฤหัสบดีเป็นครูทั่วทุกวิชา บ้านใดมีเครื่องปี่พาทย์ มีผู้บรรเลงเป็นหมู่คณะ มักจะประกอบพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกๆปี หลังจากพิธีไหว้ครูก็จะทำพิธีครอบครูต่อ การครอบครูหมายถึง เริ่มประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นั้นๆ เช่นความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ครูทำพิธีครอบจะยกศีรษะ “พ่อแก่” (พระอิศวร)

สัญลักษณ์ของครูผี หมายถึงวิชาความรู้ หรือหลักการทางนามอย่างหนึ่ง ครอบลงบนศีรษะของลูกศิษย์ หรือผู้เรียนวิชา เป็นการแสดงว่าเริ่มต้นเรียนวิชาความรู้อย่างมั่นใจแล้ว โดยในพิธีไหว้ครู ครอบครู ยังต้องมีวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ เพื่อเชิญเทวดา และผู้มีฤทธิ์มีอำนาจอื่นๆ มาร่วมเป็นสักขีพยาน
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
01/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: