วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัฒนธรรมราชบุรี จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระเทพ วิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยนางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในโอกาสมหามงคลนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัด จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละ 89รูป โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจึงได้ร่วมกับวัดมหาธาตุวรวิหาร จัดโครงการขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท รวมทั้งสิ้น 154 รูปภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
01/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: