วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กีฬาวัดแจ้งเจริญเกมส์ ประจำปี 2554

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “แจ้งเจริญเกมส์ 54 สานสัมพันธ์โรงเรียนลุ่มน้ำคลองประดู่”

ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “แจ้งเจริญเกมส์ 54 โดยมีพระครูศรีธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ ร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน วัดแจ้งเจริญ นายเป้า เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดเพลง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งนี้ว่า โรงเรียนวัดแจ้งเจริญได้ตระหนักถึงภารกิจ พันธกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นกิจกรรม 3 ประเภท คือ การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาเทคนิคและทักษะเฉพาะตัวของนักเรียนให้มีความสามรถสูงขึ้น ตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 -28 ธ.ค.2554 มีโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียน วัดแจ้งเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดช่องลม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วเจริญ โรงเรียนวัดยางงาม โรงเรียนวัดช่องลม วรรณาราม โรงเรียนวัดแก้วเจริญ สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้จัดให้มีกีฬาระหว่างหน่วยงาน ทีมบุคลากรทางการศึกษา กับ ทีมผู้นำท้องถิ่น ตำบลจอมประทัด ส่วนประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตซอล เปตอง เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้น เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
28/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: