วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัดพระศรีอารย์เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มสิริมงคลให้กับตนเอง

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

วัดพระศรีอารย์เชิญชวนประชาชนสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว

พระครูวิทิตพัฒนโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ กล่าวเชิญชวนชาวราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ สวดมนต์ข้ามปี ซึ่งเป็นการให้พรดีๆกับตัวเองและได้สติปัญญาในการเริ่มศักราชใหม่ โดยวัดพระศรีอารย์ได้ทำกิจกรรมนี้มาหลายปีแล้วส่วนในปีนี้จะเริ่มกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม และคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งทั้งสองคืนจะเริ่มสวดมนต์ในเวลาหนึ่งทุ่มตรง

พระครูวิทิตพัฒนโสภณยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.นั้นต้องการรณรงค์ให้คนไทย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล รวมทั้งอบายมุขต่างๆในช่วงการฉลองขึ้นปีใหม่ นอกจากนี้โครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนา ยังถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
28/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: