วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

โรงพยาบาลราชบุรีจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชบุรี สาขาโรงเจประปา

ที่มูลนิธิประชานุเคราะห์ โรงเจประปา โรงพยาบาลราชบุรีได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชบุรี สาขาโรงเจประปาโดยมีพระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคุณบดินทร์ภัทร์ อธิบดิ์ตระกูล เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วย คุณวลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี คุณวานิช วรุณไพศาล ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายฆารวาส

โดยมีนายมานิต นพอมนบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี นายสมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี และคณะกรรมการผู้บริหารมูลนิธิประชานุเคราะห์ มูลนิธิประชานุกูล ราชบุรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชบุรี สาขาโรงเจประปา อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง 3,490,000 บาท โดยคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล เป็นสาขาที่มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ประชาชน ที่มาใช้บริการ ซึ่งให้สมารถเข้าถึงในด้านคุณภาพมาตรฐาน การรักษาพยาบาลที่ดี พร้อมกับให้เป็นที่รองรับผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการได้ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นในการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการที่ครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 นี้ด้วย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
29/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: